TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

“TEMA Yerel Yönetimler Programı” TEMA Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 30 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Ekolojik Binası’nda gerçekleştirildi. TEMA Vakfı uzmanları ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen TEMA Yerel Yönetimler Programı, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik alanındaki kapasitelerini artırmak ve yerel yönetim birimleri arasındaki eş güdümü geliştirmek için hazırlandı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı. Osman Toprak konuşmasında sivil toplum ve yerel yönetimler arasında gelişen çalışma kültürünün önemini vurguladı. Deniz Ataç ise TEMA Vakfı’nın toprak merkezli ve doğal varlıklara yönelik çalışma alanının yereldeki gücü ve yaygınlığı hakkında bilgi verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemin memnuniyet verici olduğunu belirtti.İlk kez bir büyükşehir belediyesinde uygulanan programda Prof. Dr. Azime Tezer Kentsel Ekosistemler ve Ekosistem Hizmetleri, Prof Dr. Nuran Zeren Gülersoy Sürdürülebilir Dünyada Ekolojik ve Akıllı Kentler, Prof. Dr. Haluk Gerçek ise Sürdürülebilir Ulaşım konusunda sunumlar yaptı. Her bir konu başlığı kapsamında Gaziantep’e özgü sorunlar tartışıldı. Sürdürülebilir Kentler atölye çalışmasında ise Gaziantep uydu fotoğrafı üzerinde Gaziantep’i gelecekte bekleyen olası sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilebilecek çözüm önerileri değerlendirildi.

,
,
,