TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Önemli Bilgilendirme: Geçmiş döneme ait basın bültenidir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bültenin halen yayında olma nedeni Vakıf çalışmalarına dair arşiv niteliği taşımasıdır. Vakıf'tan bilgi ve onay almadan kullanılmaması rica olunur. (E-posta: KurumsalIletisim@tema.org.tr, tema@tema.org.tr)

TEMA Vakfı tarafından 18 -19 Aralık tarihleri arasında Ankara'da Ziraat Bankası Akay Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda geniş katılımlı “TEMA Su Çalıştayı” düzenlendi. 45 uzman ve bilim adamının katıldığı TEMA Su Çalıştayı sonucunda ülkemizin toprak ve sularının birlikte yönetilmesi gerektiği ifade edildi. Ek'te yer alan Sonuç Bildirgesi ile hem Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanmakta olan “Genel Su Kanunu” na katkıda bulunmak, hem de sonuç bildirgesinin gereği olarak çalıştay sonrasında oluşturulması kararlaştırılan Su Komisyonu tarafından bir rapor hazırlanmasına ve Dışişleri Bakanlığı'na sunulmasına karar verildi.

Çalıştayda dünya ve AB açısından suları korumaya yönelik ilkeler, suyun havza bazında yönetimi ile havza teşkilatlanmaları karşılaştırılarak incelendi ve ülkemize uygulanması açısından değerlendirildi. Buna göre; 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çekeceği ve ülkemizin de 2030 yılından itibaren su sıkıntısı çekecek ülkelere dahil olacağının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Ülkemizin henüz taraf olmadığı ama AB Üyesi olduğunda kabul etmek durumunda kalacağı suyla ilgili uluslararası sözleşmelerde, havza bazında yönetimin kabul gördüğü ve bunun da 26 havzası bulunan ülkemiz için uygun olduğu belirlendi. Ancak 2000 yılında yürürlüğe giren AB Su Çerçeve Yönergesi'nin daha çok içilecek suyun kalitesi/korunması ile ilgili önlemler içerdiği, ülkemizdeki önceliğin ise suyun temel ihtiyaç olarak üretilmesi, daha sonra korunması ve yönetim olduğu ifade edildi.İki gün süreli çalıştayda, coğrafi konumu ve sınır aşan sulara sahip olması nedeniyle de su yönetimiyle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasının ülkemiz için acil olduğuna dikkat çekildi. Suyun öncelikle yaşamamız için temel bir madde olduğu ve herkesin bu maddeye ulaşmaya hakkı olduğu, korunması, savunulması ve doğru kullanılması gerektiği belirtildi. Suyun devletin yönetiminde olduğu, ekonomik değerinin yüksek olması ile birlikte asla sadece ticari bir mal olarak görülmemesi ve ekolojik sistemin bir parçası olduğunun bilincinde olunması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.Çalıştaya Dışişleri, Çevre ve Orman, Sağlık bakanlıkları, DSİ, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ODTÜ, İstanbul, ve Kırıkkale üniversiteleri, İstanbul ve Ankara baroları, TEMA Vakfı'ndan uzman, bilim adamı ve yöneticiler katıldı.

TEMA SU ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

TEMA Vakfı Koordinatörlüğünde 18-19 Aralık 2004 tarihlerinde Ankara'da Başbakanlıktan , muhtelif Bakanlıklardan, Bağlı Kuruluşlarından ve Bilim Çevrelerinden geniş bir katılımla yapılan Su Çalıştayı sonuçlanmış ve aşağıdaki hususların basına, kamuoyuna ve sair bütün ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir:Su Çalıştayı 'nda muhtelif kuruluşlarca hazırlıklarının sürdürüldüğü anlaşılan çerçeve mahiyetindeki su yasa tasarılarından da yararlanılarak, bir “Genel Su Kanunu” taslağının hazırlanmasına temel teşkil edecek çalışmaların yapılması ve bir rapor hazırlanması için bir komisyon teşkiline, Çalıştay süresince yapılan yararlı sunum ve düşünce alışverişleri sonucunda Ülkemizin ‘doğal varlık' larının yönetiminde “havza”ların esas alınması konusunda görüş birliği oluşması üzerine, bunun gerçekleştirilebilmesi için “Havzalar Yönetimi ve Teşkilatlanması Kanunu” taslağına ilişkin çalışmaları yapmak ve bir rapor hazırlamak üzere bir komisyon oluşturulmasına,Oluşturulacak bu komisyonların katılmak isteyen bütün kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere açık olmasına, komisyonların iç örgütlenme ve çalışma programı gibi konularda kendilerinin belirleyici olmasına,Her iki komisyonun çalışmalarını izlemek üzere bir İzleme Komitesi oluşturulmasına, bu komitede TEMA Vakfı dışında bir Devlet kuruluşları temsilcisi ve bir bilim kuruluşları temsilcisi bulunmasına ve bu İzleme Komitesi'nin iç örgütlenme ve çalışma programını kendisinin yapmasına, yine bu komitenin komisyonların Yasa Tasarılarını bitirme süresini belirlemesine,Komisyonların, çalışmalarını Su Çalıştayı'nda belirlenen Su Hukuku ve Havza Yönetimi Hukuku ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal politikaları doğrultusunda yapmalarına,katılımcılar karar vermişlerdir.