TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

1995 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Vakfımıza protokolle devredilmiş olan İstanbul Kavacık-Otağtepe bölgesindeki sahanın Vakfımıza tahsisine 2011 yılında son verilmiş ve protokol yenilenmemiştir. Buna rağmen sahanın bakım ve muhafazasına devam edilmiş ve istenildiği gibi 17.07.2013 tarihinde de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne iade edilmiştir. Bu alanın, 16 yıldır sevgiyle ve bağlılıkla bakımını yapma şansını bize verdiği için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eder; sahanın yeşil alan olarak korunmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

03.10.1995 tarihinden itibaren 2011 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce TEMA Vakfı'na protokol ile devredilmiş olan ve tarafımızca “Fatih Korusu TEMA Vehbi Koç Doğa ve Kültür Merkezi” diye adlandırılmış bulunan koru ve bitkilendirme sahası 17.07.2013 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne iade edilmiştir. Kavacık - Otağtepe bölgesinde yer alan bu sahada, Vakfımızca bitkilendirme faaliyetinde bulunulmuştur. Bu bağlamda sahaya 2.645 adet ağaç, 12.355 adet bitki dikilmiş, 20.655 m2 çimlendirme yapılmıştır. Ayrıca 20.000 m2'lik alanda yer altı sulama tesisi, sera, gölet, taş köprü, ek bina, 5 adet teras, ofis, sondaj kuyuları, hidrofor, hava tankı, su tankı, 7420 m2 çim taşı ve kilit taşı, 4 adet pergola, elektrik tesisatı, aydınlatma malzemeleri, banklar, çitler, yürüme yolları gibi rekreasyon olacak şekilde bir çok peyzaj ve bakım tesisi yapılmış ve bu işler için de yaklaşık iki milyon dolar harcamada bulunulmuştur. TEMA Vakfı tarafından yürütülen bu çalışmaların bedeli Vehbi Koç Vakfı tarafından karşılanmıştır. Ayrıca, sahanın bakım, muhafaza ve güvenliğini sağlamak amacıyla TEMA Vakfı tarafından 1 yönetici, 2 bahçıvan ve 3 güvenlik görevlisi istihdam edilmiştir.

Sıkışık kent dokusu içinde doğa ile bütünleşmeye imkan veren kentsel yeşil alanlar, yapılaşmış alanlar içerisinde insanların dinlenmesi, gezinmesi, çeşitli rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve doğaya yakınlaşmaları amacıyla düzenlenen ortak kullanım alanlarıdır. Bir kentin kimliğini, mimari yapılar olduğu kadar, açık/yeşil alanlar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri ve bütünlüğü belirler. Bu kapsamda, yeşil alanlar, insan ile doğa arasında bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir konuma sahiptirler. Biz de TEMA Vakfı olarak, sahanın yeşil alan olarak korunmasının, herhangi bir inşaat faaliyetine açılmamasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TEMA Vakfı olarak bu alanı koru ve bitkilendirme sahası olarak tarafımıza tahsis eden Karayolları Genel Müdür Müdürlüğü'ne, bu tesisin oluşmasına destek sağlayan olan Vehbi Koç Vakfı'na, tesisi destekleyen yazılı ve görsel basına ve tesisin bu günkü duruma getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

 

,