TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı, kuruluş amacı doğrultusunda yaşamın bel kemiğini oluşturan “ekolojik sistemlerin korumasına öncelik verilmesi” prensibini hem ulusal, hem de uluslararası ortamlarda vurgulamaktadır. Vakfımız “sürdürülebilir yaşam” için ekosistemleri korumayı hedefleyen çalışmalar yapmayı görev bilmekte ve bunun gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanmaktadır.

Yakın zamanda gündeme gelen iki konuya bu vesile ile açıklık getirmek isteriz:

1. TEMA Vakfı, “İstanbul'un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje: 3. Köprü-3. Havalimanı- Kanal İstanbul” isimli uzun soluklu çalışmasını 25 Mart 2014 Salı günü düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu projelerin İstanbul'un yaşam destek sistemleri olan kuzey ormanları, su havzaları, tarım ve mera alanları, yer altı suları ile biyolojik çeşitlilik üzerindeki muhtemel etkilerini bütüncül bir bakış açısıyla ve bilimsel bazda ortaya koymak ve kamunun bu projelere daha kapsamlı bakmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda, her üç projenin orman varlığımız, tarım arazilerimiz, su varlığımız, deniz ekosistemi, iklim değişikliği, göçmen kuşlar gibi çeşitli doğa konuları üzerindeki olası etkileri, konularında uzman değerli bilim insanları tarafından incelenmiş ve görüşleri bu raporda bir araya getirilmiştir.

Rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile paylaşılmıştır. Bu vesileyle, Vakfımızın merkezi ve yerel yönetimlerle her zaman olduğu gibi işbirliğine ve yakın çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Yapılan bu çalışmanın 2014 Yerel Seçimleri ile ilgisinin olmadığı da açıktır.

2. Diğer yandan Vakıf, kuruluşundan bu yana, tüm siyasetçilerimizi doğa koruma odaklı çalışmalar yapmaya davet etmiştir. 1992'den itibaren, Vakıf tüm siyasi partilere eşit mesafede durarak, “siyasi mesaj” vermemiş, ancak siyasilere ekosistemin korunması yönünde mesajlar vererek çağrıda bulunmuştur. Bu kapsamda, genel seçimler ve yerel seçimler öncesinde döneme yönelik olarak düzenli olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların en günceli, 30 Mart 2014 yerel seçimleri için hazırlanan ve 4 Mart 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan “TEMA Vakfı'ndan Yerel Yönetimlere Çağrı” başlıklı çalışmadır.

Daha önceki seçim dönemlerinde hazırlanan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

- 24 Aralık 1995 Genel Seçim

Pembe Gözlükleri Çıkarmadan Hükümet Kurmayın Kampanyası (Aralık 1995)

- 3 Kasım 2002 Genel Seçim

Barajı Aşıp Toprakta Boğulmayın (17 Ekim 2002)

- 22 Temmuz 2007 Genel Seçim

TEMA Vakfı Çevre Manifestosu (8 Haziran 2007)

- 29 Mart 2009 Yerel Seçimler

TEMA Vakfı İstanbul Çevre Manifestosu (24 Şubat 2009)

- 12 Haziran 2011 Genel Seçim

Eko-Siyaset Bildirgesi (6 Mayıs 2011)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Çöl Olmasın!                                                                                    TEMA Vakfı

,