TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

26 Temmuz 2014 tarihinde İzmir TEMA Temsilciliği’nin kapatılmasına yönelik çıkan habere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına konuya açıklık getirmek isteriz.

TEMA Vakfı, 11 Eylül 1992 tarihinde erozyon ve çölleşme ile mücadelenin gerekliliğine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne faaliyetlerini gönüllülerinin desteği ile hayata geçiren Vakfımız, bugün 500.000’i aşkın gönüllüsünün desteği ile 80 il, 231 ilçe, 30 mahalle, köy, belde ve 113 üniversitede aktif olarak faaliyet göstermektedir.

TEMA Vakfı Mütevelliler Heyeti’nde, birçok vakıfta olduğu gibi, değişik meslek gruplarından üyeler yer almaktadır. Heyet, Vakfın web sitesinde de isimleriyle belirtilmiştir.

TEMA Vakfı’nın tabanını ise gönüllüleri ve Türk halkı oluşturmakta, Vakıf gücünü bu sahiplenmeden almaktadır. TEMA Vakfı tüzel kişiliğinin amaçları, resmi senedinde açıkça belirtilmiş olup, Vakıf bu doğrultuda yoluna sapmadan devam etmektedir.

Hangi meslek grubundan olursa olsun hiç bir Mütevellimizin, Yönetim Kurulu üyemizin veya gönüllümüzün kendi çıkarlarına göre Vakfı yönlendirilmesi söz konusu dahi olamaz. Böyle bir teşebbüs de bugüne kadar yaşanmamıştır.

Diğer yandan, Vakfımız, hedef ve değerleri doğrultusunda gönüllü örgütlenmemizin yaygınlaşması ve var olan örgütlerimizin daha etkin yönetilmesi için çalışmalarını hızlandırmıştır. Temsilcilik faaliyetlerinin Vakfımızın öncelik ve hedefleriyle uyumlu ve Genel Merkezimiz ile koordinasyon içinde sürdürülmesi önemli önceliklerimizdendir.

Mevcut faaliyetlerimiz, bu çerçevede düzenli olarak değerlendirilmekte ve geliştirici adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda; İzmir ilindeki örgütümüzün, İzmir'in mevcut çevre sorunları, ilin insan potansiyeli, il örgütünün geleceğe hazırlanması, gençleştirilmesi, il ve ilçe örgütlerinin iç uyumu, kamu ilişkileri ve Vakfın hedeflerine uygun programlara ağırlık verilmesi noktaları değerlendirilmiştir. 16 Haziran 2014 tarihinde Temsilciliğimiz ile yapılan görüşmeler neticesinde mevcut faaliyetlerin, yeni bir karar alınana kadar sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın temel amacı, İzmir gibi önemli bir şehirde, daha etkin ve dinamik bir yapının oluşturulmasıdır. Nitekim yeni bir yapının oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. Vakfımız destek veren İzmir'deki tüm gönüllülerimiz ile süreci kırgınlık yaşamadan tamamlamak için büyük çaba sarf etmiştir.

Bir kez daha İzmir Temsilciliğimize destek veren gönüllülerimize teşekkür eder, tüm İzmir'lilerden, İzmir'i temsil edecek yeni yapılanma için destek beklediğimizi iletmek isteriz.

TEMA Vakfı, toprak başta olmak üzere tüm doğal varlıklara sahip çıkarak ülke çapında yaygın savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. Vakıf, doğal varlıklar üzerinde tehdit oluşturacak faaliyetlerin iptaline yönelik hukuki mücadelesine devam etmektedir.

(Detaylı bilgi için: https://www.tema.org.tr/calismalarimiz/savunuculuk-ve-cevre-politikalari/davalarimiz)

Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santral kapsamında, ÇED süreci yakından takip edilmekte olup, konuyla ilgili 24 Temmuz 2014 tarihli basın açıklaması web sitesinde yer almaktadır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TEMA Vakfı

,