TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı Temsilci ve Gönüllü Sorumluları Toplantısı, “Hayatı Geleceğe Taşımak” ana temasıyla 21-25 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Toplantı, 60 ilden il temsilcisi ve yardımcısı, ilçe gönüllü sorumlusu ve yardımcısı ile saha ve genel merkez çalışanlarından oluşan 200 kişilik katılımla gerçekleşti. TEMA Vakfı Kurucu Onursal başkanları Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit, Mütevelli Heyeti Üyeleri Prof. Dr. Aynur Aydın, Yeşne Karaca İren, Mahir Gürbüz, Mustafa Akın, Doç. Dr. Pervin Olgun, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Başkan Yardımcısı Nuran Zeren Gülersoy, Yönetim Kurulu Üyeleri İnci Aylin Gezgüç, Ayla Yönet (Turgutlu Gönüllü Sorumlusu), Nevzat Özer (Rizel İl Temsilcisi), Genel Müdür İcra Kurulu Üyesi M.Serdar Sarıgül de 4 gün süren toplantı kapsamındaki faaliyetlere katılarak gönüllülerle bir araya geldi.

TEMA Vakfı Temsilci ve Gönüllü Sorumluları Toplantısı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın açılış konuşması ile başladı. Ataç konuşmasında,“ TEMA Vakfı gücünü gönüllülerinden alan bir sivil toplum örgütüdür. İl temsilcilerimizden İlçe gönüllü sorumlularımıza, Genç TEMA'larımızdan Yavru ve Minik TEMA'larımıza kadar tüm gönüllülerimiz ülke genelinde yaşam üreten toprağa sahip çıkarak hayatı geleceğe taşıyorlar. Tek tek tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor ve daha fazla kişiyi yaşama sahip çıkmak için TEMA gönüllüsü olmaya çağırıyorum. Çünkü ülkemizin daha çok gönüllüye ihtiyacı var” dedi.

Toplantı kapsamında Temsilci ve Gönüllüler Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit ile söyleşilerde bir araya geldiler. Gönüllülere seslenen gelen Toprak Dede Hayrettin Karaca, “Bir, çok büyük bir sayıdır. Çünkü bir olmadan iki olmaz. Bugün TEMA 476.000'i aşkın gönüllüsü olan, toprağı ve meralarımızı yasasına kavuşturan, Birleşmiş Milletlerden ‘Yaşam İçin Toprak' ödülü alan başarısını dünyanın kabul ettiği bir sivil toplum örgütü. Kim başardı bunu? Gönüllülerimiz. Toprağa gönül veren temsilcilerimiz, gönüllülerimiz bize bu mücadele gücünü veriyor. Hepsine teşekkür ediyor ve kucaklıyorum” dedi. Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit de, “Doğal varlıklarımız, biyolojik çeşitliliğimiz çoğu insan kaynaklı nedenlerle hızla yok oluyor. Oysa insan, doğada yaşayan canlı türlerinden sadece biri. İnsan asla tek başına doğaya hakim olamaz, doğa her zaman galip gelir. İşte TEMA temsilcileri ve gönüllüleri bu bilinçle yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkıyorlar. Hepsini kutluyorum” dedi.

TEMA Vakfı Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi M. Serdar Sarıgül, dört günlük program boyunca temsilci ve gönüllü sorumlularından gelen görüş ve önerilerin değerlendirmesini yaparken, yeni temsilcilik modeli ve temsilcilerin yerel faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan Temsilcilere ve TEMA Vakfı'nı desteklemek üzere 2012 yılında 4 kıtada 4 çölde 4 ultra maraton koşan Alper Dalkılıç'a teşekkür plaketleri verildi.

İstanbul'da 4 gün süren toplantıda, Toprak ve Toprak Sorunları, Çevre Eğitimi, Toprak Koruma Kurulu çalışmaları, Önemli Doğa Sorunları, Sivil Toplum ve Liderlik seminer ve grup çalışmaları, Yavru TEMA Programı, Eğitim, Kaynak Geliştirme, Saha ve Gönüllülük ile Orman ve Kırsal Kalkınma bölüm faaliyetleri gibi konularda söyleşi, sunum, atölye çalışmaları, eğitim faaliyetleri gibi etkinliklerle TEMA Vakfı Temsilci ve Gönüllü Sorumlularının doğa koruma konusundaki kapasitelerinin gelişimine katkı sağlandı.

,