TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Önemli Bilgilendirme: Geçmiş döneme ait basın bültenidir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bültenin halen yayında olma nedeni Vakıf çalışmalarına dair arşiv niteliği taşımasıdır. Vakıf'tan bilgi ve onay almadan kullanılmaması rica olunur. (E-posta: iletisim@tema.org.tr, tema@tema.org.tr)

TEMA Vakfı erozyonla mücadele hareketinin yanında ülkenin doğal varlıklarının korunması bilincini en etkili ve yaygın şekilde gerçekleştirme gayreti içindedir. Ve, tarım alanlarının korunması, verimli kılınması, kırsalda fakirliğin önlenmesi yönündeki gayretlerimiz değişik kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlayışı içinde sürdürülmektedir.

Kimi çevrelerin sandığı ve yanlış değerlendirdiği ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Dünya Ticaret Örgütü Cenevre Tarım Çerçevesi, dünya gündemine hiç yoktan düşmüş yeni ve sürpriz bir karar değildir.

Yarım yüzyıllık bir tartışma sürecinin ardından ortaya çıkan Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) yeni koşulları karşısında yakınmak yetmez. Eleştiri gerekebilir, yapılabilir ama yetmez.

Güç odağı gelişmiş ülkeler karşısında ayakta durmak hatta yarışmak için, tarımsal üretimde onların verimliliğini ve maliyet düzeyini yakalamak çözümün temel koşuludur. Tarımda çağdaş düzeyde verimlilik için, rasyonel nitelikli ulusal siyasetler oluşturmak gerekir. Bu siyasetler çerçevesinde, tarım ürün piyasa yapısını bozmayan ve DTÖ kapsamına girmeyen köy kalkınması gibi yeni-seçici destek politikalarını geliştirmek gerekir.

TEMA olarak diyoruz ki; üretkenlik için önce toprağı verimli kılmalıyız. Toprağı verimli kılmak için onu korumalı ıslah etmeli, bu amaç için de öncelikle toprağı kanununa ve kurumuna kavuşturmalıyız.

,