TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 11. Taraflar toplantısı 16-27 Eylül tarihleri arasında Namibya'nın Windhoek kentinde gerçekleşti. 3000 delegenin katılımı ile gerçekleşen toplantının gündeminde kurak alanda arazi bozunumundan (çölleşmeden) etkilenen ülkeler vardı.

TEMA Vakfı'nın sekretaryasını yürüttüğü DRYNET Ağı da taraflar toplantısını başından sonuna izledi. TEMA Vakfı Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Duygu Kutluay'ın katılımcı olduğu toplantıda, DRYNET sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını ve açık diyalog oturumlarını yönetti. DRYNET Ağı üyeleri düzenledikleri yan etkinliklerle, kurak alanlarda geleneksel bilginin önemi ve yerel halkların önceliklerini sözleşme gündemine ve kararlara taşımayı amaçladı:

-UNCCD, hedefini verimli arazilerin bozunmasının önlenmesi ve bozunmuş arazilerin restore edilmesi olarak açıkladı. Böylece 2020 yılına kadar kuraklıktan etkilenen ülkelerin kuraklığa hazırlık politikalarının hazırlanması, buradan hareketle de 2030 yılına kadar sıfır net orman ve arazi bozunumunun amaçlandığı vurgulandı.

-Toplantı kapsamında; hedefin uygulanmaya koymadan netleştirilmesi gereken noktalar; arazi bozunumunun ölçülmesi ve ilk değer olarak hangi verilerin alınması gerektiği konusunda netlik sağlanması gerekliliği öne çıktı. Belirlenecek hedefin hali hazırda çölleşmeden etkilenen ülkeler üzerinde ek yaptırımlar getirip getirmeyeceği ve en önemlisi bu hedefle taraflara arazileri bozma hakkı doğup doğmayacağı tartışıldı.

-Hedefin çölleşme ile sınırlanmayıp, arazi bozunumunu da içermesi, kurak olmayan ülkelerin de bu hedefe dahil olabilecekleri ve böylece sözleşmenin daha kapsayıcı bir kimlik kazanması açısından önemli bir gelişmeydi. Taraflar, bu konuda Hükümetlerarası Çalışma Grubu kurulmasına karar verdi.

“Sıfır Net Arazi Bozunumu” hedefi için toplantıya katılan hukukçular böyle bir hedefin İklim Değişikliği Sözleşmesinin Kyoto Protokolü ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Nagaya Protokolü gibi bir protokol oluşturulmasına altlık hazırlaması ve UNCCD'nin büyük eksiği olan hukuksal yaptırım boşluğunu doldurması açısından önemli olacağını vurguladılar.

Taraflar toplantısının bir diğer önemli bileşeni de bünyesinde gerçekleştirdiği özel sektör toplantısıydı. İkinci kez taraflar toplantısında buluşan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Özel Sektör Forumuna Afrika, Asya ve Avrupa'dan 75 İş Dünyası Lideri katıldı.

Toplantının en ses getiren gelişmelerinden biri de dev tarım şirketlerinden Syngenta'nın da Sözleşmeye yaptığı akreditasyon başvurusunun kabul edilmesi oldu. Toprak Liderleri Akademisi'ne fon desteğinde bulunacağını açıklayan Syngenta'nın toplantıya dahil olması başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tepkiye neden oldu.

2015 yılında gerçekleşecek bir sonraki Taraflar Toplantısının Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Bu toplantıdan öne çıkan diğer kararlar şu şekilde sıralanıyor;

-Bilim Politika Arabirimi (Science Policy Interface- SPI) mekanizması kuruldu. Böylede İklim Değişikliği için IPCC ve Biyolojik Çeşitlilik için IPBES gibi bir yapı UNCCD için de kurulmuş oldu. 3. UNCCD Bilim Konferansı 2015 yılının başında Kore'de gerçekleşecek.

-Altı yıldır Sözleşmenin Genel Sekreterliğini yürüten Luc Gnacadja 1 Ekim 2013 itibariyle görevini eski GEF Başkanı Monique Barbut'ya bırakacak.

,