TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Önemli Bilgilendirme: Geçmiş döneme ait basın bültenidir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bültenin halen yayında olma nedeni Vakıf çalışmalarına dair arşiv niteliği taşımasıdır. Vakıf'tan bilgi ve onay almadan kullanılmaması rica olunur. (E-posta: iletisim@tema.org.tr, tema@tema.org.tr)

 TEMA Vakfı, 24 Aralık tarihinde Ankara'da AB Merkezi Finans ve İhale Birimi ile imzaladığı sözleşme ile ilk AB Projesi "Artvin"de İşsizlere Arıcılık Öğreterek İstihdam Yaratma Projesi'ni resmen başlattı. Mart 2004'te AB Türkiye Temsilciliği ve İŞKUR Genel Müdürlüğü işbirliği ile duyurulan "Aktif İş Gücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Hibe Programı" kapsamında yer alan ve bir yıl devam edecek proje, Artvin yöresinde 60 işsiz gencin arıcılık ve ana arı eğitimi almalarını ve kendi işlerini kurmalarını sağlamayı, ölçek altı çalışan ve yeterli verim alamayan 40 işletme sahibi arıcının bilgi beceri düzeylerini yükselterek ekolojik bal üretmelerini ve gelirlerini arttırmayı amaçlıyor. AB tarafından desteklenen projenin toplam bütçesi 166.605 Euro'dur ve 28.823 Euro'su TEMA Vakfı tarafından karşılanacaktır.TEMA Vakfı tarafından uygulanacak proje için Artvin?in seçilmesinin en önemli nedenlerinden biri bölgede arıcılık için büyük potansiyel bulunması. Sürekli göç veren bir il olan Artvin?de sanayi yok denecek düzeyde ve yeterli tarım toprağı yok, orman işçiliği mevsimlik ve tarım toprakları çok sınırlı olduğu için hayvancılık gelişemiyor. Bölgenin tek istihdam imkanı hizmet sektörü. Bu nedenle tarım toprağına ihtiyaç duymayan arıcılık faaliyeti Artvin'de işsizliğin ve göçün önlenmesine önemli ölçüde destek sağlayacak. Üstelik, Artvin'de sanayi kirliliği, tarımsal gübreleme veya ilaçlama yönünden çevre kirlenmesi yaratan yaygın bir uygulama yok. Bu nedenle Artvin ekolojik bal üretimine de çok uygun. Diğer yandan serin iklim kuşağında yani kışı karlı geçen bölgelerde en verimli arı ırkı olan Saf Kafkas Arısı da bu bölgede bulunuyor. Projenin getireceği faydalar sadece istihdam ve gelir elde edilmesi ile sınırlı değil. Bir gram (bir damla) balın üretimi için arılar 120.000 çiçeği ziyaret ederler. Bal arılarının ziyaretleri sırasında gerçekleştirdikleri polenleme hizmeti, ürettikleri baldan 60 ila 100 kat daha değerlidir. Zira tozlaşma ve döllenmeyi sağlayarak tarımsal üretimde verimliliği arttırır. Türkiye değişik iklim bölgeleri ve coğrafyasından dolayı çok zengin ve çeşitli arı florasına sahiptir. Bu özelliği nedeniyle koloni varlığı açısından 3.5 milyon adet koloni ile dünyada 4. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin toplam bal üretimi 65.000 tondur. Halen 38.000 aile arıcılık yaparak bal ve arı ürünleri üretmektedir. Ancak koloni başına bal verimi 15-17 kg. civarında olup, arıcılığı gelişmiş ülkelerdeki verimin 1/3'ü kadardır. Türkiye?nin arıcılık potansiyeli bugün üretilebilenin en az 10 katını üretmeye uygundur ve iyileştirilmesi durumunda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Arıcılıktaki büyüme koloni adedini artırmak ve koloni başına düşük olan bugünkü bal verimini 2-3 kat yükseltmekle olacaktır. TEMA Vakfı'nın Artvin yöresinde uygulayacağı proje ile ülkemiz arıcılığının geliştirilmesi ve ekonomimize katkı sağlaması için küçük ama önemli bir adım atılmış olacaktır. 

,