TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

2010 yılından bu yana TBMM’de bulunan ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul’unda görüşülecek olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’na karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Çevre ve doğa koruma konusunda çalışan 84 yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşundan oluşan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, Change.org üzerinden başlattıkları imza kampanyasıyla Meclis gündeminde yer alan Kanun’un acilen geri çekilmesini istedi. Dağcı, fotoğrafçı ve gezgin Nasuh Mahruki; Girişimi’n çabalarına destek vermek ve bu Kanun’un geri çekilmesini sağlamak için imza kampanyasına öncülük ediyor. Kampanya başlayalı henüz 3 gün olmasına rağmen destekçi sayısı 15.000’e ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanından imza kampanyasına katılanlar “Doğa İçin Ses Ver” sloganıyla Kanun’a olan tepkilerini dile getiriyor. Kampanyaya çok sayıda ünlü isim de destek veriyor.

Kanun gerek hazırlanış sürecinin katılımcılıktan uzak olması nedeniyle gerekse getirdiği düzenlemeler itibariyle eleştiriliyor. Kanun mevcut haliyle TBMM’den geçtiği takdirde ülkemizdeki orman alanları, sulak alanlar, kıyılar ve bütün diğer doğal alanlar geri dönüşü olmayacak tahribatlara karşı savunmasız kalacak. Bugüne kadar ilan edilmiş tüm korunan alanların statüsü yeniden değerlendirilecek, Doğal Sit statüsü tamamen mevzuattan kaldırılacak, ülkemizdeki en güçlü doğa koruma yasalarından Milli Parklar Kanunu yürürlükten kalkacak. Kanun’la birlikte “üstün kamu yararı” gerekçe gösterilerek korunan alanlarda her türlü yatırıma izin verilebilecek. Herhangi bir milli park alanında bir otoyol, maden, toplu konut, sanayi, turizm, enerji yatırımı mümkün olabilecek. Türkiye yüzölçümünün sadece % 4-5 ini kaplayan ve diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar az olan korunan alanlarımızın daha da artması beklenirken bu Kanun’la birlikte söz konusu alanların korumasız kalması büyük endişe yaratıyor. Ayrıca Kanun, bugüne kadar ilan edilmiş 1000’in üzerinde doğal sit statüsünü de tümüyle iptal edecek.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi sözcüsü ve Milli Parklar eski Genel Müdürlerinden Hüsrev Özkara konuyla ilgili “Hem eski bir bürokrat hem de bir hukukçu olarak Kanun’un ilkeleri ve bu ilkelerin yasa metnine yansıtılması açısından ciddi sakıncaları olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kanun, konunun taraflarıyla birlikte katılımcı bir süreçle hazırlanmadı. Bu haliyle şeffaflık ve karar alma süreçlerine katılım yönünden ülkemizi 30 yıl önce hazırlanan yasaların daha da gerisine götürüyor. Geçmişten bugüne büyük zahmetlerle korumayı başardığımız alanlarımız eşi görülmemiş bir kullanım baskısıyla karşı karşıya kalacak. Bu ülkemizin doğası ve gelecek nesillerimizin emaneti için bugüne kadar karşılaşılmış en acı tablodur. ” dedi.

İmza kampanyasına öncülük eden Nasuh Mahruki çağrısını şu cümlelerle dile getirdi: “Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu, ne yazık ki yine ülkemizin bir klasiği olarak, rantı merkeze alan, tümüyle korumadan uzak bir anlayışla tekrar düzenlenmiş bir şekilde, önümüzdeki günlerde TBMM’nin gündemine alınıyor.Bunu kabul etmiyorum ve asla razı gelmiyorum. Bütün bunlara seyirci kalırsak ve susarsak, biliyorum ki, sevdiğim her şeyi borçlu olduğum topraklardan yine parçalar kopartılacak. Herkesi destek vermeye çağırıyorum”.

Bilgi için: Girişim Sözcüsü Hüsrev Özkara: 0 533 394 47 11

İmza kampanyasına katılmak için: change.org/tabiatkanunu

Twitter: @tabiatkanunu

Facebook: Facebook.com/TabiatKanunuİzlemeGirisimi

15 Şubat 2013 itibariyle Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’ne destek veren kuruluşlar:

 1. 1. Adana Gençlik Birliği Derneği
 2. 2. Akyaka Kent Konseyi
 3. 3. Asin ve Mandalya Körfezlerini Koruma Platformu
 4. 4. Bartın Çevre Meclisi
 5. 5. Bodrum Mavi Yol Girişimi
 6. 6. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
 7. 7. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 8. 8. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
 9. 9. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
 10. 10. Çevre Hukuku Derneği
 11. 11. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
 12. 12. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
 13. 13. Datça Çevre ve Turizm Derneği
 14. 14. Demokratik Eğitimciler Sendikası
 15. 15. Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği
 16. 16. Doğa Araştırmaları Derneği
 17. 17. Doğa Derneği
 18. 18. Doğa Koruma Merkezi
 19. 19. Doğa Koruma Vakfı
 20. 20. Doğa ve Çevre Vakfı
 21. 21. Doğa ve Çevre Derneği
 22. 22. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
 23. 23. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
 24. 24. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
 25. 25. Doğal Yaşam Derneği
 26. 26. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
 27. 27. Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği
 28. 28. Ege Derneği
 29. 29. Ege Orman Vakfı
 30. 30. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
 31. 31. Ekolojik Yaşam Derneği
 32. 32. Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)
 33. 33. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
 34. 34. Emanetçiler Derneği
 35. 35. Eskişehir Çevre Derneği
 36. 36. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
 37. 37. Greenpeace Akdeniz
 38. 38. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
 39. 39. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
 40. 40. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
 41. 41. Hayvan Hakları Federasyonu
 42. 42. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
 43. 43. İklim İçin Gençlik Girişimi
 44. 44. KADOS- Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
 45. 45. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
 46. 46. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
 47. 47. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
 48. 48. Kolaylaştırıcı Dernek
 49. 49. KuzeyDoğa Derneği
 50. 50. Küre Dağları Ekoturizm Derneği
 51. 51. Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)
 52. 52. Küresel Denge Derneği
 53. 53. Mezopotamya Doğa Platformu
 54. 54. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 55. 55. Nilüfer Kent Konseyi
 56. 56. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
 57. 57. Osmaniye Çevre Platformu
 58. 58. Proje Evi
 59. 59. Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 60. 60. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
 61. 61. Slow Food Ankara Birliği
 62. 62. Slow Food Yağmur Böreği Birliği
 63. 63. Sualtı Araştırmaları Derneği
 64. 64. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
 65. 65. Tarımsal Kalkınma Derneği
 66. 66. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 67. 67. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
 68. 68. Toprak Ana Platformu
 69. 69. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)
 70. 70. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
 71. 71. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)
 72. 72. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 73. 73. Türkiye Ormancılar Derneği
 74. 74. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 75. 75. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
 76. 76. 350 Ankara
 77. 77. Validebağ Gönüllüleri Derneği
 78. 78. Warriors of the World (WOFTHEW)
 79. 79. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
 80. 80. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)
 81. 81. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
 82. 82. Yenişehir Çevre Hareketi
 83. 83. Yeşil Artvin Derneği
 84. 84. Yuva Derneği
,