TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Önemli Bilgilendirme: Geçmiş döneme ait basın bültenidir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bültenin halen yayında olma nedeni Vakıf çalışmalarına dair arşiv niteliği taşımasıdır. Vakıf'tan bilgi ve onay almadan kullanılmaması rica olunur. (E-posta: iletisim@tema.org.tr, tema@tema.org.tr)

Dünya Koruma Birliği- IUCN Üyesi TEMA Vakfı, uluslararası düzeydeki çalışmalarına hız verdi . Vakıf, dünyanın dörtbir yanından yaklaşık 5000 kişinin katıldığı 3'ncü IUCN Dünya Koruma Kongresi'nde biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik Artvin Camili Projesini tanıttı ve "Doğa Korumada Sivil Toplumun Harekete Geçirilmesi" konulu bir eğitim verdi.

TEMA Vakfı üyesi olduğu Dünya Koruma Birliği IUCN'in (*) 18-25 Kasım tarihleri arasında Bangkok'ta yapılan kongresine 4 kişilik heyetle katıldı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A. Nihat GÖKYİĞİT başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyesi Vahide GİGİN, İletişim Bölüm Başkanı A. Yeşim ERKAN ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA yer aldı. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın da 5 kişilik heyetle katıldığı kongre, Dünya Koruma Forumu ve Üyeler İş Toplantısı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Kongrenin açılışı Tayland Kraliçesi Kraliçe SİRİKİT'in de katıldığı bir törenle yapıldı.

18-20 Kasım tarihleri arasında yapılan Dünya Koruma Forumu kapsamında eş zamanlı olarak “Biyoçeşitlilik ve Tür Kaybı”, “Ekosistem Yönetimi”, “Sağlık, Yoksulluk ve Koruma”, “Pazarlar, İş Dünyası ve Çevre” ana temaları üzerine 530 etkinlik düzenlendi. Forum kapsamında koruma stratejileri, hedefleri ve taktikleri tartışıldı, girişimciliğin önemi vurgulandı. 1000'i bilim adamı, 200'ü işadamı, 40'ı bakan düzeyinde, 4899 kişinin katıldığı forumu 27 ülkeden 440 gazeteci izledi, günde ortalama 15 basın toplantısı düzenlendi.

Forum kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA TEMA adına "Doğa Korumada Sivil toplumun Harekete Geçirilmesi" başlıklı bir eğitim verdi. Ayrıca, “TEMA-Macahel Doğal Varlıkları Koruma Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi” belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgesel gösterimi öncesi TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A. Nihat GÖKYİĞİT tarafından proje çalışmaları anlatıldı. IUCN Kongresini değerlendiren GÖKYİĞİT, “İnsan ve doğa tek dünya temasını taşıyan kongrede, doğayı korumanın önemi ve yolları ele alındı. Bütün sektörler arasında dayanışmanın öneminin, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasını gücü nispetinde sorumluluğuna da inandırarak korumaya yönlendirmesi gerektiğinin altı çizildi. 2000'li yıllarda doğayı ve yoksulu gözardı etmeyen kalkınma hedeflerinin yeni kriterler ile belirlenmesinde Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ve yıl sonunda açıklanacak çalışma heyecan uyandırdı” dedi.

21-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Üyeler İş Toplantısı'nda Güney Afrika eski Çevre Bakanı Vali Moosa, başkan seçildi. Üyeler İş Toplantısı kapsamında, sunulan 123 önerge yapılan değerlendirmelerin ardından 2005-2008 yılları arasında IUCN tarafından hayata geçirilecek programa dahil edildi. Kabul edilen önergeler genetik olarak değiştirilmiş organizmalardan, okyanusların korunmasına kadar geniş bir yelpazede politika ve faaliyetleri içeriyor.

9 gün süren IUCN Kongresi'nde alınan kararlar barışa ulaşmada, yoksullukla mücadelede, su ve gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında korumanın rolünün ne kadar önemli olduğunu kanıtladı.

(*) Dünya Koruma Birliği - IUCN: 181 ülkeden 1000'i aşkın hükümet, devlet birimi ve Sivil Toplum Örgütü üyesi olan ve 10 bine yakın teknik ve bilimsel uzman ile çalışan IUCN, Birleşmiş Milletler Genel Kongresi'nde gözlemcisi bulunan tek çevre organizasyonudur.1948 yılında kurulan ve merkezi İsviçre'de bulunan IUCN, çevre konusunda dünyanın en deneyimli ve kabul gören organizasyonudur. IUCN'in misyonu: "Dünya üzerindeki toplumları doğanın çeşitliliğinin ve entegrasyonunun korunması konusunda etkilemek, teşvik etmek, desteklemek ve doğal kaynakların kullanımının ekolojik olarak sürdürülebilir ve adil olmasını sağlamaktır."

,