TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı'nı destekleyen 108 ADIM ADIM koşucusu hızla kaybolan ve kirlenen doğayı kurtarmak için koşarak çevrelerindeki 1.204 kişiden bağış topladılar. Koşucuların yardımseverlik koşularından elde ettiği bağışlar şimdi de "Dünyayı Kurtaran Adım" Projesi'ne aktarılıyor.

TEMA Vakfı'nı destekleyen ADIM ADIM koşucuları 35. Avrasya ve 9. Runtalya yardımseverlik koşularında“Dünyayı Kurtaran Adım Projesi” için koşarak çevrelerinden bağış topladılar. Türkiye'nin 54 ili 69 üniversitesinden 142 üniversiteli Genç TEMA bu bağışlar ile 11-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşen "Doğal Kahramanlar Eğitmen Eğitimi"ne katılma fırsatı buldular. Proje ile gençlerin yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde aktif rol alan, gönüllü çalışmaları ve savunuculuk faaliyetleri organize edebilen bireyler olmalarına katkıda bulunmak hedefleniyor. Proje kapsamında verilen 'Doğal Kahramanlar Eğitmen Eğitimi'ni alan Genç TEMA'lar, bilgilerini kendi illerindeki üniversiteli gençlere aktararak toplamda 2.500 gence ulaşacaklar.

1.700 ADIM ADIM sporcusu bugüne kadar 2.900 adet yardımseverlik koşusuna katılarak, 34.000 bağışçıdan 4,700,000 TL bağış topladı ve 26.000 kişiye yardımcı oldu. 2013 yılı itibariyle TEMA Vakfı'nın da ADIM ADIM'ın desteklediği sivil toplum kuruluşları ağına dahil olmasıyla TEMA Vakfı'na destek vermek isteyen gönüllülere farklı bir mecra sunulmuş oldu.

Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'nin yarattığı çarpan etkisi ile 5.000 gence ulaşılacak

11 -16 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen 'Doğal Kahramanlar Eğitimen Eğitimi' kapsamında gençlerin, 'Çevre Konuları ve Sorunları'na ilişkin farkındalık ve donanımlarını artırmak, 'Ekolojik Okuryazarlık” ve ‘Sosyal İnovasyon' kavramlarıyla tanışmalarını sağlamak, 'Liderlik', 'İletişim ve Takım Çalışması' kapasitelerini geliştirmek ve böylece sürdürlebilirliği bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamak amaçlandı.

Eğitim sonrasında, ekolojik okuryazar olan 142 genç, proje kapsamında edindikleri yeni bilgi ve becerilerini, deneyim aktarımı, paylaşım toplantıları, atölye çalışmaları, akran eğitimi yöntemleri ile 2.500 gence daha aktaracak. Yıl sonunda Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenecek etkinlikler ile projenin çarpan etkisi yaratması ve toplamda 5.000 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Genç TEMA'lar doğal kahramanlar olmaya aday

Projeye ilişkin açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Dünya genelinde insan kaynaklı iklim değişikliği ile hız kazanan çevresel felaketler şiddetini ve sıklığını artırıyor. Hergün dünyanın bize en uzak köşesinde veya hemen kapımızın önünde yaşanan ve doğal varlıklara zarar veren olayları duyuyor, şahit oluyor, birşeyler yapmak istiyoruz. Öncelikle hepimiz bilmeliyiz ki çaresiz değiliz. Doğal varlıklar üzerindeki baskı artıyor ama bu zorlu süreçte doğanın değerini bilen ve tüm canlıların yaşama hakkına sahip çıkan insan sayısı da çoğalıyor. İşte TEMA'nın "Dünyayı Kurtaran Adım Projesi" ile 'Doğal Kahraman'a dönüşen Genç TEMA'larımız, yerelden ulusala hatta dünyaya yayılacak ekolojik bilinçlenme hareketinin ülkemiz adına öncüleri olacaklar" dedi.

Adım Adım koşucularının destekleri ile hayata geçen proje kapsamında TEMA Vakfı çalışanları, bilim insanları ve sosyal girişim uzmanlarınca 'Ekolojik Okuryazar Olmak', 'Doğanın Yaşamı Nasıl Sürdürdüğünü Anlamak', 'Görünmeyeni Görünür Kılmak', Kasıtsız Sonuçları Öngörebilmek', 'Sürdürülebilirliği Bir Yaşam Biçimi Olarak Benimsemek', 'Bütün Yaşam Biçimlerine Empati Geliştirmek', 'Akıcı Öğrenme', Bir Doğa Mücadelesi: İnci Kefali', 'Yenilikçi Çözümler Üretmek', 'İyi Bir Takım Olmak', 'Gönüllülerle Çalışmak', 'Bir Fikri Projelendirmek ve Gerçekleştirmek' konulu eğitimler verildi. Atölye uygulamaları ile Genç TEMA Forumu gerçekleştirildi.

,