TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı'nın genç ve dinamik gönüllü örgütlenmesi Genç TEMA'lar Antalya'da gerçekleşen koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Genç TEMA gönüllüleri Dünyayı Kurtaran Adım Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirdi.

TEMA Vakfı'nın Dünyayı Kurtaran Adım Projesi kapsamında düzenlediği Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 13-15 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya 44 farklı il ve 62 üniversiteden toplam 128 Genç TEMA gönüllüsü katıldı. Genç TEMA’lar toplantıda Dünyayı KurtaranAdım Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri eğitimleri ve yerel çevre projelerini değerlendirdi. Gençler toplantıda Doç. Dr. Barış Karapınar’dan “21. Yüzyılda Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği”, Dr. Özgür Bolat’tan ise “Çocuklar Nasıl Öğrenir?” konulu seminerleri dinleme fırsatı yakaladı.

TEMA Vakfı’nın üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü örgütlenmesi Genç TEMA, faaliyetlerini öğrenci kulübü veya topluluğu kapsamında yürütüyor. Genç TEMA Toplulukları gençlerin, yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde aktif rol almak için gönüllü çalışmalar gerçekleştiren, ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. TEMA Vakfı’nın bugün ülke genelinde 122 üniversitede Genç TEMA Topluluğu bulunuyor. Genç TEMA’lar yıl içerisinde çalışmalarını yaklaşık 6 bin üniversite öğrencisinin gönüllü katılımıyla sürdürüyor.

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, doğayı korumanın en etkili yolunun doğanın nasıl işlediğini bilen, günlük hayattaki tercihlerinin doğaya etkilerinin farkında olan ve sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçen ekolojik okuryazar nesillerin yetişmesinden geçtiğinin altını çizdi. Ataç, gençleri doğada daha fazla zaman geçirmeye ve çevre sorunlarına karşı yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik özelliklerini ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak özgün çözümler üretmeye davet etti. Gençlerin Dünyayı Kurtaran Adım kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan övgüyle söz eden Ataç, Genç TEMA gönüllülerine teşekkür etti.

5 bin 500 kişide çevre sorunlarına ilişkin farkındalık yaratıldı

Genç TEMA gönüllüleri tarafından yürütülen Dünyayı Kurtaran Adım Projesi odağına gençleri alarak gençlerin doğanın korunması ve geleceği konularında söz sahibi olmalarını amaçlıyor. Proje ile gençlerin kendi yaşadıkları bölgedeki çevresel sorunlar için harekete geçebilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

Yardımseverlik koşu grubu Adım Adım Oluşumu tarafından desteklenen Dünyayı Kurtaran Adım kapsamında gençler Mart ayında kapsamlı bir çevre eğitimi ve liderlik programı olan ‘Doğal Kahramanlar Eğitmen Eğitimi’ne tabi tutuldu. Eğitime katılan 142 genç edindikleri bilgileri 51 ilde 64 üniversitede gerçekleşen eğitimlerde 3 bin 146 gence daha aktararak proje hedeflerinin üstüne çıktı. Çevre sorunları hakkında farkındalık kazanan ve bu sorunlarla mücadele yöntemlerine dair donanımlı hale gelen gençler kendi yaşadıkları illerdeki doğa sorunlarına çözüm olabilecek 21 projeyi hayata geçirerek yerelde yaklaşık 5 bin 500 kişide çevre sorunları ve çözümleri konusunda farkındalık yarattı. Hedefleri ise daha büyük: Doğaya sahip çıkan 3.146 üniversiteli gençle Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanında 50 çevre projesini hayata geçirmek!

Türkiye Çöl Olmasın                                                                                      TEMA Vakfı

,
,