TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Filyos Çayı’nın Karadeniz’e karıştığı Filyos Deltası’nda, liman inşaatı çalışmalarına başlandı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Filyos Limanı yapımını da kapsayan Filyos Vadisi Projesi ile bölgedeki doğal hayatın geri dönüşü olmayacak şekilde zarar göreceğine dikkat çekti.

Zonguldak’ta bulunan ve Türkiye’nin doğal hayat açısından önemli bölgelerinden biri olan Filyos Vadisi, sanayi bölgesine dönüştürülmek isteniyor. Filyos Vadisi Projesi kapsamında yapımına başlanan Filyos Limanı nedeniyle bölge ekolojisi geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar görecek. Liman inşaatının ve işletmesinin en önemli etkileri deniz ve kıyı ekolojisi üzerinde olacak.

Filyos Vadisi Projesi kapsamında serbest bölge, endüstri bölgesi, liman, sanayi ve depolama alanları gibi yapılar inşa edileceğini ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bölgenin doğal hayatının olumsuz etkileneceğini vurguladı. Konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirten Ataç, bölgenin barındırdığı nadide ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik ile Türkiye’nin uluslararası ölçekte öneme sahip alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Filyos Vadisi uluslararası sözleşmelerle korunuyor

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Filyos Nehri’nden Amasra’ya kadar olan sahil kesiminde, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamınca koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri yaşadığını belirtti. Bölgenin “Amasra Önemli Kuş Alanı” ve “Amasra Kıyıları Önemli Doğa Alanı” sınırları içerisinde yer aldığını açıklayan Deniz Ataç, Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne göre de bölgedeki tüm sulak alanların koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Ataç, “Filyos Vadisi’nin korunması, hem sürdürülebilir yaşam hem de Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerinin gereğidir” dedi.

Balıkçılığı da etkileyecek

Liman inşaatına başlanan bölge, su derinliği ve besin kaynakları açısından balık üretimi için uygun koşullara sahip. Liman inşaatı ve işletmesi aşamasında etkilenecek olan deniz ve kıyı ekolojisi nedeniyle bölgedeki balıkların yuvaları da zarar görecek. Bu durum balıkçılığı da etkileyecek. Ayrıca Zonguldak ili kirlilik açısından uluslararası alanda da gözetim altında. Bu kadar kritik seviyelere çıkan hava kirliliğinin deniz ekosistemi üzerine etkileri de göz ardı ediliyor.

Çözüm nedir?

Filyos Vadisi, Türkiye’nin eşsiz doğal ve kültürel değerlere sahip bölgelerinden biri. Bölgenin doğal zenginlikleri, tarım potansiyeli ve bu değerlerin korunması gerekliliği dikkate alınarak yeni iş kolları geliştirilebilir. Endüstri bölgesine dönüştürmek yerine, vadide doğaya duyarlı eko-turizm faaliyetleri yapılabilir. Eko-turizm ile doğaya duyarlı faaliyetler yapılırken bölgedeki ürün ve hizmetler kullanılarak yerel ekonomi güçlendirilebilir. Bu sayede doğal zenginlikler korunarak ve yerel kültürler yaşatılarak sürdürülebilir geçim kaynakları sağlanabilir. Ayrıca Filyos Vadisi, Karadeniz Bölgesi genelinde kısıtlı olan tarım arazileri açısından da zengin bir bölge. Tarım odaklı turizm faaliyetlerinin bölge için önemli istihdam kaynaklarından biri olduğu açık. Ancak Türkiye’nin istihdam yaratma ve ekonomik zenginleşme ihtiyaçlarının karşılanması için doğal varlıkları koruyacak yeni iş alanları üzerinde acil olarak çalışılması gerekiyor.

Liman, yargı kararlarına aykırı bir şekilde yapılıyor

Filyos Limanı’nın planlama ve yapım süreçleri de hukuki olarak sakıncalar içeriyor. 1/100.000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı’nın Filyos Limanı ile ilgili bölümü, TEMA Vakfı tarafından 2010 yılında açılan dava sonucunda iptal edildi. Mahkemenin iptal kararına rağmen liman, 1/25.000 ölçekli Zonguldak İl Çevre Düzeni Planı’na işlendi. Mahkeme kararları göz ardı edilerek yapımına başlanan liman inşaatı ile birlikte Filyos Vadisi Projesi hukuka aykırı bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Umut Yeşertiyoruz!                                                                                        TEMA Vakfı

Editöre Not:

TEMA Vakfı’nın yürüttüğü hukuki süreç

TEMA Vakfı bölgede 2010 yılından beri hukuki çalışmalar yürütüyor. Filyos Vadisi’nin sanayi bölgesine dönüştürülerek doğal değerlerini kaybetmemesi için Vakfın başlattığı hukuki süreçler liman ile sınırlı değil. TEMA Vakfı bölgeye yönelik toplam dört dava açtı. Bunlardan ikisi 1/100.000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı ile ilgili. Diğer ikisi de endüstri bölgesine dair Bakanlar Kurulu kararlarına yönelik. Davalardaki gelişmeler ise şöyle:

  • 2010 yılında açılan birinci davada, 1/100.000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı’nın liman ve serbest bölge ile ilgili bölümleri iptal edildi.
  • Aynı bölge ile ilgili 2012 yılında yapılan plan değişikliğinde, Filyos Vadisi’nin delta bölümü bölgesel çalışma alanı olarak planlandı. Söz konusu plan değişikliğine de dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı verildi.
  • Filyos Vadisi, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile serbest bölge ilan edildi. 1996 yılında sınırları değiştirilen serbest bölge, 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edildi. Filyos Vadisi, 2008 yılında tekrar serbest bölge ilan edildi, 2009 ve 2010 yıllarında da yine sınırları değiştirildi. 2012 yılında ise, 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vadinin delta bölümü endüstri bölgesi ilan edildi. TEMA Vakfı tarafından açılan üçüncü dava ile söz konusu karar iptal edildi.
  • 2015’te yeniden aynı konuda bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanması üzerine TEMA Vakfı serbest bölge ile ilgili ikinci iptal davasını açtı. Böylece bölgede dördüncü iptal davasını açmış oldu. Davalar devam ediyor.
,
,