TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

İnsanın yolculuğunun müthiş hızlandığı bir döneme girdik. Medeniyetin kırılgan teknesinin alabora olmasını önlememiz, etkin, çevik, uyarlanabilir ve uzun süre kalıcı olabilecek yönetişim biçimlerini yaratma ve sürdürme becerimize bağlı.

TEMA Vakfı ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde yayımlanan Dünyanın Durumu serisi bu yıl “Sürdürülebilirlik İçin Yönetişim” konusuyla okuyucularla buluşuyor. Serinin yeni yayını İş Kültür Yayınları'nın satış noktalarından, büyük kitapçılardan ve internet üzerinden temin edilebiliyor.

2014 yılı Worldwatch Enstitüsü'nün kırkıncı ve Dünyanın Durumu serisinin ise otuzuncu yıl dönümüne denk geliyor. Worldwatch Enstitüsü bu anlamlı yılda Dünyanın Durumu 2014 “Sürdürülebilirlik İçin Yönetişim” konusunu ele alarak, güvenilir, siyasi ve ekonomik yönetişimin önündeki engelleri ve bunları ortadan kaldıracak yeni fikirleri inceliyor. Yazarlar, bölgesel ve yerel iklim önceliklerini, çalışanlarının mülkiyetinde olan firmaları, enerji diplomasisini, internetin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini, ekolojik okuryazarlığın önemini de içeren çeşitli eğilimleri ve çözüm önerilerini araştırıyor. Bu başlıklarla beraber 30 farklı uzman akademisyen ve yazar 22 bölümde yönetişimin önündeki engelleri ve bunların yerine kullanılabilecek yeni fikirleri ele alıyor. Konuya duyarlı olan vatandaşların daha iyi bir yönetişimin temeli oldukları mesajı, kitapta istikrarlı bir şekilde öne çıkıyor.

TEMA Vakfı tarafından 1993 yılından bu yana Türkçeye kazandırılan seri son beş yılda “Isınmakta Olan Bir Dünyaya Bakış, Kültürleri Dönüştürmek: Tüketicilikten Sürdürülebilirliğe, Gezegeni Besleyen İnovasyonlar, Sürdürülebilir Refaha Doğru, Sürdürülebilirlik Hâlâ Mümkün Mü?” konularını işlemiş, öğrenci, araştırmacı, akademisyen ve çeşitli yayın kuruluşlarına, kurumlara paha biçilmez öneme sahip bilgiler vermiştir.

Tom Prugh ve Michael Renner’in proje yöneticiliğini, Lisa Mastny’nin editörlüğünü yaptığı eseri, Türkçe’ye Gülru Hotinli kazandırdı. “Dünyanın Durumu: Sürdürülebilirlik İçin Yönetişim” kitabını, İş Kültür Yayınları'nın satış noktalarından, büyük kitapçılardan ve internet üzerinden temin edebilirsiniz: http://alisveris.iskulturyayinlari.com.tr/tanim.asp?sid=EVYH1SHYZD6DIMZTK3BPWorld

Watch Enstitüsü hakkında bilgi için: http://www.worldwatch.org

Türkiye Çöl Olmasın                                                                                      TEMA Vakfı

,
,