TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Çernobil'deki nükleer kazanın başta Karadeniz olmak üzere birçok bölgedeki etkileri hissedilmeye devam ederken, Sinop'un İnceburun mevkiinde yapılması planlanan nükleer santrale karşı miting düzenleniyor.

26 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge TEMA Vakfı Sinop temsilciliği de katılacak. Çernobil kazasının 28. yıldönümünde Mersin'in Akkuyu mevkiinde ve Sinop'un İnceburun mevkiinde yapılması planlanan nükleer projelerinden vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çeken TEMA Vakfı, nükleer enerji yatırımları yerine önceliğin enerji verimliliği ile temiz ve yenilenebilir enerjiye verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer kaza sonucunda şimdiye kadar milyonlarca kişi radyasyondan etkilendi. Bazı bilimsel çalışmalar, Çernobil'de yaşanan kaza sonucunda, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yaklaşık 300 katı kadar radyoaktif maddenin atmosfere salındığını gösteriyor.[1] Kazadan sonra kuzey yarımküredeki hemen her ülkede radyoaktif kirlilik görüldü. Avrupa'nın neredeyse tamamı, Orta Doğu'daki bazı ülkeler ve hatta Çin, Japonya, ABD ve Kanada bile Çernobil kazası sonrasında radyoaktif serpintiden etkilendi. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarının da içinde olduğu geniş bir alan radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı; kazanın nesiller boyu devam eden etkisi insan sağlığından toprak sağlığına birçok alanda devam ediyor.

Çernobil ve Fukuşima'da yaşanan kazalar nükleer santrallerin güvenli olmadığını gösterdi. Almanya başta olmak üzere nükleer santrali olan bir çok ülke bu teknolojiden vazgeçerken, Mersin Akkuyu ve Sinop İnceburun'daki nükleer santral planları devam ediyor. Bu projeler Türkiye'nin verimli tarım arazilerini, orman alanlarını ve deniz ekosistemlerini doğrudan etkileyerek, ülkemizin doğal varlıklarına geri dönülemez zararlar verebilecek.

TEMA Vakfı olarak, nükleerin gerçek yüzünün acı bir kanıtı olan Çernobil Nükleer Felaketi'nin yirmi sekizinci yılında, bu felaketin unutulması mümkün olmayan acıları ile tüm kurbanlarını derin bir üzüntüyle anıyoruz. Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin yarattığı zararı hem Türkiye'de, hem de dünyanın birçok yerinde halen yaşadığımızı vurgulayarak, yeni nükleer santral projelerinin durdurulması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemizin, nükleer santral gibi tehlikeli enerjilere yatırım yapmak yerine önceliği enerji verimliliği ile temiz ve yenilenebilir enerjiye vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye Çöl Olmasın!                                                                                    TEMA Vakfı

[1] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.22037/abstract

,