TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı'nın Yeşil Yaka Eğitim Programı ile iş dünyası ekolojik okuryazarlık öğrenecek.

TEMA Vakfı, beyaz yakalıların doğa ile olan bağlarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Özel sektör çalışanlarının karar ve tercihleriyle dünyayı tüketmenin önüne geçebileceklerini savunan TEMA Vakfı ve Baltaş Grubu "Yeşil Yaka Eğitim Programı"nı geliştirdi.

İnsan ve doğa arasındaki bağı yeniden kurmayı hedefleyen Yeşil Yaka programı hem bireylerin hem de kurumların günlük kararlarında davranış değişikliği yaratıyor. Kurum içindeki enerji, su kullanımı, kağıtların dönüştürülmesi, çöplerin ayrıştırılması ve benzeri değişimlere de katkıda bulunuyor.

Yeşil Yaka programına katılan çalışanlar doğayı tanıma, günlük hayattaki tercihlerin doğaya etkilerinin farkına varma ve sürdürülebilir yaşam için harekete geçme olanağı buluyor. Bu eğitimi çalışanlarına sunan kurumlar ise iş modelleri oluştururken doğadan esinlenme, sürdürülebilir gelecek için sistemler kurma, toplum ve gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinciyle çalışma ayrıcalığı edinmeye yönelik bir adım atmış oluyor.

Sürdürülebilir yaşamın ne olduğu anlatılıyor

TEMA Vakfı, Yeşil Yaka programının içeriğini yeryüzünde yaşamın nasıl işlediğini anlamayı sağlayan ekolojik okuryazarlık bakışıyla hazırladı. Yeşil Yaka, insan-doğa arasındaki ilişkiyi ve sürdürülebilir yaşamın ne olduğunu gözler önüne seriyor. Böylece katılımcılara hayatın gerçeklerini öğretiyor. İnteraktif sunumlar, grup çalışmaları ve sohbetlerle ilerleyen eğitimler Baltaş Grubu’nun yetkin eğitmenleri tarafından sunuluyor. Baltaş Grubu eğitmenleri günlük yaşamdaki pratik uygulamaların ekolojik sonuçları hakkında bilgi edinmeye yönelik testler de yapıyor. Katılımcılara eğitim sonrasında farkındalıklarını sürdürmeleri için “Sürdürülebilir Yaşamın El Rehberi” gönderiliyor.

Doğanın gücü dengesinde saklı

Eğitim yeryüzündeki yaşamın işleyişini, insan-doğa arasındaki ilişki ve sürdürülebilir yaşamın somut adımlarını anlatan üç temel bölümden oluşuyor. Bölümler sırasıyla, “Yer ile Gök Arasında”, “Kadim Geçmişin Yeni Hikayesi” ve “Köprüler Kurmak” adlarını taşıyor. Yer ile Gök Arasında bölümünde doğanın milyarlarca yıldır kendini nasıl var ettiği, nasıl bu kadar güçlü ve dirençli olduğu, döngüsel ve birbirine bağlı olan dinamik dengesi tanımlanıyor. Örneğin Sahra Çölü’ndeki bir kum fırtınasının, sekiz bin kilometre ötedeki Amazon ormanlarına etkisi anlatılıyor.

Kadim Geçmişin Yeni Hikayesi bölümünde insanın doğa ile olan ilişkisinde geçmişten bu güne yaptığı doğrular ve yanlışlar ortaya konuluyor. Tarihin önemli kırılma noktalarındaki ve şu an yapılan sürdürülebilir olmayan tercihlerin doğal ve sosyo-ekonomik yaşama etkileri gözler önüne seriliyor. Köprüler Kurmak bölümünde ise doğaya karşı sorumlulukların yerine getirilebilmesi için bir yol haritası çıkarılıyor. Yaşamın devamlılığı için yeni davranış ve tutumları içeren eylem planları ortaya konuyor.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Pilot eğitimler uygulanmaya başlandı ve ilk eğitim turizm sektörünün önde gelen markalarından biri ile gerçekleştirildi. Pilot eğitimde çalışanların çevre ve doğa hakkındaki düşüncelerini almak için uygulamalar yapıldı. Eğitime katılanlar “Çevreye duyarlıyım çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenildiğinde, “Yaşamım doğaya bağlı”, “Evladımı seviyorum geleceğini garanti altına almak istiyorum”, “ Doğa bize bir emanet ve bunu gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor” gibi yanıtlar verdi.

“Çevreye duyarlılığım konusunda kendimi eleştiriyorum çünkü…” cümlesini tamamlamaları istendiğinde alınan tek yanıt: “Ne yapabileceğim konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değilim” oldu. Verilen yanıtlar Yeşil Yaka programının gerekliliğini ve önemini pekiştiriyor. Programın içerisinde uygulanan ekolojik ayak izinin hesaplanması, katılımcıların kendi tüketim alışkanlıklarının dünya üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu değerlendirmesine yardımcı oluyor.

*Editöre not

Yeşil Yaka her bireyi düşünmeye yönlendirirken, çözüm alternatiflerini artırarak, dünyayı daha iyiye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçirmeye katkıda bulunuyor.

Çalışmalar gösteriyor ki, eğer dünya elde ettiğimiz sonuçlara benzer bir tüketim alışkanlığına devam ederse 2050’de ortalama 3 tane dünyaya ihtiyacımız olacak! Yaşantılarımızı, kararlarımızı sürdürülebilir bir yaşam doğrultusunda değiştirmek için acil olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Sahip olduğumuz doğayı korumadan sağlıklı bir yaşamdan bahsetmek mümkün değil.

Yeşil Yaka programına başvurmak için: Baltaş Bilgievi 0216 465 04 40 / bilgi@baltasgrubu.com

Baltaş Grubu

1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar. Türk toplumunun kültürel özelliklerini ve düşünce yapısını temel alan ve fark oluşturan bir yaklaşıma sahiptir. Hizmetlerini çağdaş yönetim kavramlara dayandırır ve kaynağını Türk kültürünün değerlerinden alır. İnsan beyninin işleyişiyle ilgili nöro-psikolojik bilgi birikimiyle insan ve değişimin dinamiklerini yönetir. Seçme, yerleştirme ve yükseltmelerde isabetli değerlendirmeler için bilimsel temele dayalı yeni kuşak ölçüm araçları ve tekniklerini kullanır. Çağdaş yaklaşımları benimseyerek e-öğrenme, ters yüz, mobil ve koçluk yoluyla öğretme modellerini kullanır. Grubumuz tarafından hazırlanan eğitim ve danışmanlıkların, tüm sorumluluğu ve telif hakkı Baltaş'a aittir. Baltaş Grubu kendi alanında öncü olan ve aşağıda belirtilen uluslararası kuruluşların tek yetkili iş ortağıdır.

TEMA Vakfı

TEMA Vakfı topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 570.000’i aşkın gönüllüsü vardır. Bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağlamış, doğa koruma adına açtığı müdahil olduğu 220 davanın 101’ini kazanmış, 13,5 milyon fidan ve 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturmuş, 60’tan fazla kırsal kalkınma, koruma, biyolojik çeşitlilik ve ağaçlandırma projesini hayata geçirmiştir. TEMA Vakfı, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü almıştır. TEMA Vakfı okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için doğa eğitim programları geliştirmekte ve tüm ülke çapındaki temsilci ve gönüllüleri aracılığıyla uygulamaktadır. Bu kapsamda Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA eğitim programlarını geliştirerek uygulamaya devam etmektedir. Ayrıca TEMA Vakfı, özel sektör çalışanlarına yönelik Yeşil Yaka, yerel yönetimler ve kadınlar için ekolojik okuryazarlık programlarını hayata geçirmektedir.

Umut Yeşertiyoruz                                                                                         TEMA Vakfı

,
,
,