TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Nestlé DAMAK ile TEMA Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü “Fıstığımız Bol Olsun” projesinin üçüncü yılı sonunda kaydedilen gelişmeler, Nestlé Türkiye Çikolata ve Şekerleme Grubu Genel Müdürü Oben Akyol ve TEMA Vakfı Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi M. Serdar Sarıgül tarafından düzenlenen bir toplantıda, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'nun katılımlarıyla Harran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Antepfıstığı Üretiminden Tüketimine Kadar Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları” Paneli'ne katılmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Akyol ve Sarıgül, panelin ardından basın mensupları ile bir araya geldiler. Akyol ve Sarıgül “Fıstığımız Bol Olsun” projesinin üçüncü yılı sonunda geldiği noktayı ve proje kapsamındaki bahçelerde ortalama yüzde 30 oranında verimlilik artışı sağlandığına ilişkin verileri paylaştılar.

2011 yılında uygulaması başlatılan “Fıstığımız Bol Olsun” projesi, Türkiye için çok önemli bir tarımsal değere sahip olan ve toplamda yaklaşık olarak 210.000 kişinin geçimini sağladığı fıstık üretiminde kalite ve verimi artırmayı, ayrıca sürdürülebilir bir üretimle bölgedeki ekonomik refaha katkı sağlamayı hedefliyor. Katkının, sadece projeye katılan bahçelerle sınırlı kalmaması, bu bahçe sahiplerinin diğer bölge üreticilerine liderlik yapmaları ve böylece doğru uygulamaların yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Bölgedeki fıstık üreticilerinin yaşam seviyesinin yükseltilmesiyle, hem ekonomik hem de sosyal anlamda bir katma değer sağlamayı hedefleyen proje, Türkiye'nin fıstık üretiminin ve ihracatının artmasına da yardımcı olmayı amaçlıyor.

“Fıstığımız Bol Olsun” projesinde bugüne kadar Şanlıurfa İli Birecik İlçesi'nin Yukarı İncirli Köyü'nde ve Gaziantep İli Araban İlçesi Gökçepayam ve Yaylacık Köylerinde, Yavuzeli İlçesi Süleymanobası Köyü'nde bulunan 367 dekar alana sahip 21 bahçede teorik ve uygulamalı eğitimler, hastalıklarla ve zararlılarla mücadele, erozyonu önleme, yeni bahçelerin tesisi gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Bahçelerde, toprak verimliliğinin sürdürülmesi, aşılı fidan üretiminin teşvik edilerek yaygınlaştırılması, tarımsal sekilerin örneklenerek çiftçilere aktarılması ve sürdürülebilir üretim sisteminin oluşturularak üreticilerin gelir seviyesinin artırılması için çalışmalar yürütüldü. Yapılan ölçümlere göre de proje bahçelerinde bugüne kadar yüzde 30 verim artışı sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda hastalık ve zararlılarla mücadele edilen bahçelerde karazenk hastalığında yüzde 80, dip kurdunda yüzde 50, karagöz kurtlarında yüzde 50 ve meyve iç kurdunda yüzde 70 azalma görüldü.

TEMA Vakfı ve Nestlé DAMAK yetkililerinin, proje ile ilgili gelişmeleri paylaşmak üzere Şanlıurfa'da düzenlediği basın buluşmasında Nestlé olarak faaliyet gösterdikleri her ülkede değer yaratmayı ve değerleri birlikte yaşatmayı, içinde bulundukları topluma karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Nestlé Türkiye Çikolata ve Şekerleme Grubu Genel Müdürü Oben Akyol, şunları söyledi; “2012 yılı sonuçlarına göre ise Şanlurfa Birecik İlçesi Yukarı İncirli Köyü'nde yapılan pilot uygulamalarda sulama yapılmayan bahçelerde verim artışı yüzde 34, sulanan bahçede ise yüzde 49 oldu. Meyve kalitesi bakımından sulanmayan bahçelerde kuru kırmızı kabuklu meyve ağırlığında yüzde 13, iç meyve ağırlığında yüzde 15, çıtlama oranında yüzde 20 artış görüldü. Sulama yapılan bahçede bu artış oranları sırasıyla yüzde 20, yüzde 29 ve yüzde 57 oldu.”

Projenin yürütülmesini üstlenen TEMA Vakfı Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi M. Serdar Sarıgül ise “Yaşamın temel kaynağı topraklarımızın ve doğal varlıklarımızın korunması için 21 yıldır mücadele eden TEMA Vakfı, ülkemizin her bir tarafında toprağı işleyen ve kullananlarla birlikte topraklarımızın verimliliklerini korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla örnek projeleri hayata geçiriyor. Nestlé DAMAK ile uygulamaya koyulan Fıstık Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi de bunlardan biri. Erozyona maruz kalan ve fıstık üretimi yapılan toprakların korunması, toprak üretkenliğini bozmadan tarım ekosistemindeki tüm bileşenleri dikkate alarak fıstık veriminin ve kalitesinin artırılması, üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi bu projenin temel amaçları. Doğru ve modern yöntemlerle sağlanan verim ve kalite artışı ile bölge halkının gelir düzeyi artacak, bu sayede üreticilerimiz topraklarına daha fazla sahip çıkacaklar” diye konuştu.

,