TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)” için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun onaylandığını 01.12.2014 tarihinde bakanlığın web sitesinden basın açıklaması olarak duyurmuştur.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ifade edildiği gibi TEMA Vakfı sürece "katkı" sağlamamıştır. Bu durumun aksine TEMA Vakfı, hem Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi özelinde, hem de genel olarak nükleer enerjiden elektrik üretme konusunda itirazlarını 01.10.2013 ve 24.07.2014 tarihlerinde gerçekleşen İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantılarında iletmiştir.

Ayrıca TEMA Vakfı, 23.12.2013’te Mersin-Adana 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına açtığı dava, 23.04.2014 tarihli basın bülteni, 30.10.2014’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdiği yazılı itirazları yoluyla olmak üzere farklı mecralarda, nükleer santral projesine ilişkin itirazlarını yinelemiştir. Vakıf, yaptığı tüm tespit ve değerlendirmeler ışığında “nükleere hayır” diyerek, bu büyük yanlıştan geri dönülmesi için çağrıda bulunmuştur.

TEMA Vakfı, Akkuyu NGS’nin ÇED raporunun onaylanması ile nükleer santral yapılmasına ilişkin sürecin hızla ilerlemesinden kaygı duymaktadır. Önümüzdeki süreçte de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin olumsuzluklarının kamuoyuna anlatılmasına ve konunun hukuki yönden değerlendirmesine yönelik çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.

TEMA Vakfı

,