TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Adım Adım Oluşumu koşucularının topladığı bağışlar TEMA Vakfı'nın 2013'ten bu yana sürdürdüğü ve Genç TEMA gönüllüleri tarafından uygulanan Dünyayı Kurtaran Adım Projesi’ne aktı. 3150 doğal kahraman 16 bin kişiye ulaştı

Genç TEMA gönüllüleri Dünyayı Kurtaran Adım Projesi ile 50 farklı ilde 53 yerel çevre projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında verilen çevre ve liderlik eğitimleriyle bulundukları bölgedeki çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artan gençler yerel çevre projeleri geliştirip uyguladı. Bu eğitimi alan gençlerin sayısı 3150 olurken, 53 yerel çevre projesiyle yaklaşık 16 bin kişiye ulaşıldı.

Projelerden örnekler

Gençler su kirliliğinden kuraklığa, anız yangınlarından biyoçeşitliliğe kadar farklı alanlarda projeler gerçekleştirdi.

Acı Çay’ı araştırdılar

Çankırı Karatekin Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Acı Çay’ın kirliliğine dikkat çekmek için öncelikle Çankırılılar'ın bu konudaki görüşlerini öğrenmek amacıyla bir kamuoyu araştırması yaptı. Şehir merkezinde yaşayan 200 kişinin katıldığı ve yüzyüze anket yöntemi ile gerçekleşen araştırmada sorun ve beklentiler saptandı. Ankete katılanların %76’sı çay ve çevresinin yeterince temiz tutulmadığını, %76’sı çayın kirliliğinin insan ve doğa sağlığını etkilediğini, %59’u çayı ve çevresini güvenli bulmadığını, %61’i ise çayın görüntü kirliliği de oluşturduğunu belirtti. Acı Çay’la ilgili çalışmaları sırasında anketin yanı sıra 300 Çankırılı’yla da bilgilendirme görüşmesi yapan gençler araştırma sonuçlarını yerel yöneticilerle paylaşacak.

Buca Üzümü anılarda kalmasın!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, İzmir’in meşhur üzüm türlerinden biri olan Buca Üzümü’nün yok olma tehlikesine karşı koruma projesi başlattı. Gençler Buca Üzümü’nün yoğun göç, çarpık kentleşme gibi nedenlerle yok olmak üzere olduğunu tespit etti. Öncelikle Buca Kaynaklar Köyü’nü ziyaret eden gençler, bağ sahiplerinden Buca Üzümü'ne dair sorunları dinledi. Üzüm Kokan Semt Dergisi’ne, Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'ni ve Buca Üzümü için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Türü korumak için 25 adet asma fidanını toprakla buluşturdu. Gençler, asma fidanlarının bakımını sürdürmeye devam ediyor.

Mardin’in gündeminde anız yakılması vardı

Mardin Artuklu Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu’nun gündemindeyse toprağı tehdit eden anız yangınları vardı. Gençler çiftçilere anız yangınlarının zararlarını anlattı, bölgedeki ziraat mühendisleri ile bir araya gelerek danışma toplantılarına katıldı, Mardin Tarım Fuarı’nda stant kurarak anız yangınlarının zararlarına dikkat çekti. Tüm bunların yanı sıra, Mardin İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşmeler yaparak anız yangınlarının önlenebilmesi için talep ve görüşlerini iletti. Mardinli gençlerin çalışmaları sonucunda 700 çiftçiye ulaşıldı.

Eskiden Buralar / İstanbul'un biyoçeşitliliği

10 farklı üniversiteyi kapsayan İstanbul Genç TEMA Toplulukları, yerel projelerini birlikte hayata geçirmeye karar verdi. İstanbul’un kaybolan biyolojik çeşitliliğine dikkat çekmek için kentleşme, Boğaziçi, fundalıklar ve kuş göç yolları konularındaki doğa sorunlarını anlatan kısa filmler çekildi. Sosyal medyada #EskidenBuralar etiketiyle bir kampanya gerçekleştirildi. 1.621 farklı kişi tarafından 9.201 tweet atılan #EskidenBuralar etiketi Türkiye’de en çok konuşulan konular (trend topic) listesine girdi. Genç TEMA’lar, ünlü isimlerin de desteğini aldıkları kampanya sonrası çarpan etkisiyle yaklaşık 5.000 kişide İstanbul’un kaybolan biyolojik çeşitliliği hakkında farkındalık yarattı.

*EDİTÖRE NOTLAR:

Dünyayı Kurtaran Adım Projesi

Odağına gençleri alan Dünyayı Kurtaran Adım Projesi, doğa ve çevre problemlerinin tespit ve çözümünde en önemli unsur olan yerel farkındalığın ve gençlerin mücadele kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyordu. Dünyayı Kurtaran Adım Projesi ile gençlerin yaşadıkları çevrenin sorunlarına karşı duyarlılığını artırmak için çalışmalar gerçekleştirildi. Gençlerin sorunların çözümünde aktif rol almak için harekete geçebilen ve bu doğrultuda gönüllü çalışmalar organize edebilen, ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkıda bulunulması amaçlandı.

Genç TEMA Topluluklarında faaliyet gösteren ve birer doğal kahraman olarak doğanın korunması ve geleceği konusunda söz sahibi olmak isteyen gençlerin dâhil olduğu Dünyayı Kurtaran Adım Projesi, Adım Adım koşucularının bağış topladığı ilk TEMA projesi oldu. Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle 2013 yılından itibaren yaratılan 185.765 TL kaynak gençlerin çevre ile ilgili konularda daha donanımlı olmasını sağlayan gençlik eğitimlerine ve yerel doğa sorunlarına çözüm olabilecek çevre projelerine aktarıldı.

Projenin ilk adımı olan Doğal Kahramanlar Eğitmen Eğitimi kapsamında 50 üniversiteden 100 Doğal Kahraman yaratılması hedeflendi. Eğitime Türkiye’nin 54 farklı ilinden ve 69 üniversitesinden 142 genç katıldı. Eğitmen Eğitimi sonrası, projenin ikinci adımı olarak, Doğal Kahramanlar'ın üniversitelerinde en az 50 gence ulaşması ve toplamda 2.500 gence çevre eğitimi vermesi planlandı. Gençler 51 ildeki 64 üniversitede gerçekleştirdikleri 93 eğitimde 3150 gence ulaşarak hedeflerinin üstüne çıktı. Gençler, çevre sorunları hakkında farkındalık kazanarak bu sorunlarla mücadele yöntemlerine dair donanımlı hale geldi. Projenin üçüncü adımında gençler kendi yaşadıkları ildeki bir doğa sorununu seçerek bu soruna çözüm olabilecek projeler üretti. Gençler genel olarak; İklim değişikliği, su ve kuraklık sorunu, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevre ve su kirliliği, taş ocaklarının doğaya etkileri, anız yangınlarının toprağa verdiği zarar, erozyonla mücadele için ağaçlandırma, termik santrallerin zararları, geri dönüşümün önemi ve sulak alanların korunması gibi konularda projeler yürüttü.

Projelerden diğer örnekler

Endemik türlerle buluştular

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, gençlerin Kaz Dağları endemik bitki türlerini yeterince tanımaması sorunundan yola çıkarak gençlere bu türleri tanıtmak için “Kaz Dağları Endemik Bitki Türleri” konulu bir söyleşi organize etti. Gençler Yrd. Doç. Dr. Ersin Karabacak ile yaklaşık 80 kişinin katılımıyla Kaz Dağları'na çıkıp endemik türleri yerinde gözlemledi. Türler hakkında tanıtıcı bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Endemik türlerle ilgili fotoğraf yarışması düzenlendi.

Meke Gölü kurumasın!

Kuruma tehdidi altındaki volkanik bir krater gölü olan Meke Gölü ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu’nun yerel proje konusuydu. Gençler, Türkiye’deki jeolojik mirasın simgelerinden Meke Gölü’nün kuruma tehdidini akranlarına göstererek anlatmanın en iyi yol olduğunu düşündü ve Meke Gölü’ne alan ziyareti düzenledi. Ortaokul öğrencilerine de su, kuraklık ve sulak alanlar konulu eğitimler verilerek farkındalık sağlandı.

Türkiye'nin buğday ambarını ateşe atmayın

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Konya (Karapınar) - Karaman (Akçaşehir) bölgesinde kurulması planlanan kömür ocakları ve termik santralin Türkiye'nin buğday ambarını ateşe atmak olacağını anlatmak için çalıştı. Üniversitede “Kömür Madenciliği ve Termik Santral” konulu fotoğraf sergisi düzenledi. Fotoğraf sergisini, akademik ve idari personelin yanı sıra 300’e yakın öğrenci ziyaret etti.

Kısaca Adım Adım

Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlıyor. Mart 2015 itibariyle 6 bin gönüllü koşucusu ve 66 bin bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan STK'lara aktarılan kaynak 9 milyon TL’ye ulaştı.

Türkiye Çöl Olmasın!                                                                                    TEMA Vakfı

,
,