TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Dünya genelinde çölleşme ve arazi bozunumuna karşı birlikte mücadele eden DRYNET ağı üyesi 15 sivil toplum kuruluşu, yıllık toplantılarını 26 Şubat - 1 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdi. DRYNET üyesi TEMA Vakfı’nın ev sahipliğinde yapılan ve 4 gün süren toplantıya, Hollanda, Kazakistan, Fransa, İran, Mali, Norveç, Güney Afrika, Senegal, Madagaskar, Hindistan, Şili, Bolivya, Pakistan ve Moritanya’dan DRYNET üyesi STK Temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Genel Müdürü M. Serdar Sarıgül, çölleşmenin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu ve bu konuda güçlerini birleştirerek mücadele eden DRYNET üyelerini Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sarıgül, “TEMA’nın erozyon ve çölleşme ile mücadele konusundaki 20 yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerini küresel bir ağ olan DRYNET ile paylaşma imkanı bulmasını ve aynı şekilde diğer STK’ların çalışmalarından haberdar olmasını çok önemsiyoruz” dedi.

Kurak Alanlara Gelecek Sunan Küresel Girişim: DRYNET

Bugün ciddi ve kalıcı gıda sorunu ile karşı karşıya kalan nüfusun %70’i, bir başka deyişle yaklaşık 600 milyon insan, yarı-kurak ve kurak ekosistemler ya da çöl, otlak, bozkır gibi kurak alanlarda yaşıyor. Çoğu göçebe topluluklardan oluşan bu insanlar geçimlerini doğal varlık ve kaynaklara bağımlı olarak sürdürdükleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden sağlıyor. Kurak pek çok ülkede bu faaliyetler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın % 30-50’sini oluştururken, tarım ve hayvancılık nüfusun % 70-80’i için önemli bir gelir ve geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Küresel arazi varlığının % 41'ini oluşturan kurak alanların % 70’inin arazi bozunumundan etkileniyor olması, 600 milyon insanın yoksulluğunun giderilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasını üzerinde ciddi bir tehdit.

DRYNET, kurak alanlarda arazi bozunumu ve çölleşme sorunları ile mücadele için 2007 yılında Dünya’nın dört bir tarafından 15 STK’nın bir araya gelmesi ile kuruldu. Arazi bozunumu ile mücadelede yerel topluluklar ve kuruluşların çok önemli role sahip olduğu görüşünü savunan DRYNET, bu topluluk ve kurumları destekleyerek karar alma süreçlerine katılım ve katkı sağlamalarını hedefliyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen DRYNET-I programı 2007-2010 yılları arasında uygulandı. İsviçre Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen DRYNET-II programın ikinci safhası halen devam ediyor.

Yann Arthus-Bertrand’ın ‘Susuz Dünya’ Belgeseli Gösterimi

Toplantının son gününde DRYNET Projesi Danışma Kurulu üyesi, dünyaca ünlü hava fotoğrafçısı, gazeteci, çevreci Yann Arthus-Bertrand’ın “Susuz Dünya” belgeseli gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde İsviçre Kalkınma Ajansı’nın destelediği DRYNET-II projesi tanıtıldı. Toplantıya ve film gösterimine TEMA Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Genel Müdür M. Serdar Sarıgül, TEMA Temsilci ve Gönüllü Sorumluları ile Genç TEMA’lar katıldı.

Toprak Yaşamdır                                                                                           TEMA Vakfı

,