TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA Vakfı 3 Nisan Çarşamba günü Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin duruşma salonunda yapılacak Alpu Termik Santrali davasının önemine dikkat çekerek duruşmayı izleme çağrısında bulundu.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine yapılması planlanan Alpu Kömürlü Termik Santrali ve Kömür Madenciliği Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali için TEMA Vakfı tarafından açılan davanın duruşması, 3 Nisan Çarşamba günü Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin duruşma salonunda yapılacak.

Eskişehirlilerin katılımını bekliyoruz

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Proje için büyük ova üzerinde yer seçilmesi, madencilik faaliyeti için kritik olan hidrojeolojik incelemenin eksikleri, projenin yeraltı suları üzerinde yaratacağı baskı, sağlık etki değerlendirmesinin yapılmaması, maden sahasındaki birinci derece arkeolojik sit alanlarının ve lületaşı gibi kültür değerlerinin görmezden gelinmesi gibi nedenler ÇED raporuna olan itirazlarımızın başında geliyor. Eskişehir’de doğal varlıklar ve sağlık açısından büyük tehlikeler barındıran projenin duruşmasına Eskişehirlilerin izlemesini bekliyoruz. Ayrıca Eskişehir Milletvekili Sayın Nabi Avcı’nın yerel seçimler öncesi projenin iptal edildiğine dair açıklamalarına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın proje ile ilgili tüm davalardan çekilmesini ve verilen izinlerin iptalini tekrar talep ediyoruz” dedi.

Projenin tüm işlemleri davalık

Projenin ÇED süreci Eylül 2017’de başlamıştı. ÇED süreci, Eskişehir kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının itirazlarına ve ÇED raporunun tüm eksiklerine rağmen 6 Mart 2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı vermesiyle sonlandı. ÇED olumlu kararı, TEMA Vakfı dışında vatandaşlar, yerel ve ulusal sivil toplum örgütleri, belediyeler ve meslek odaları tarafından da mahkemeye taşındı.

Enerji Bakanlığı’na bağlı EÜAŞ’ın projesi olan ve özelleştirilme ihalesi bugüne kadar altı kez ertelenen Alpu Kömürlü Termik Santrali ve Kömür Madenciliği Projesi’nin, ÇED olumlu kararı dışındaki işlemleri de davalık. Sahanın tarım dışına çıkarılması kararı ve proje için yapılan Eskişehir Çevre Düzeni Planı revizyonunun iptali için TEMA Vakfı da dahil yerel ve ulusal sivil toplum örgütleri, belediyeler ve meslek odaları tarafından açılan davalar da sürüyor.

Umut Yeşertiyoruz                                                                                        TEMA Vakfı

,
,