TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Temmuz 2008 – Aralık 2012

Projenin Kapsamı/Hedefleri

Projenin amacı, Koç Holding katkıları ile (Mülga Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü) Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projede Türkiye’nin her bir coğrafi bölgesini temsilen seçilecek yedi ilde, her bir ilde ortalama 70 hektar alanda 100 bin fidan dikimi ile toplamda 490 hektar alanda 700 bin fidan dikimi, dikilen fidanları üç yıl boyunca bakım ve koruma çalışmalarının yapılması suretiyle erozyonla mücadele başta olmak üzere Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2008-2012 Ağaçlandırma Seferberliğine katkı konulması ve Türkiye orman varlığının artırılmasıdır.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

KOÇ Holding katkıları ile TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2008 yılında başlanan projede her bir coğrafi bölgeyi temsilen 7 il belirlenmiş, bu kapsamda çalışmalar Gaziantep, Giresun, Iğdır, İzmir, Karaman, Mersin ve Tekirdağ illerinde yürütülmüştür. Projede tüm sahalarda hedeflenenin üzerinde toplamda 786 hektar alanda 1.084.200 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Üç yıl boyunca bakım çalışmalarının da yürütüldüğü proje sahalarında üçüncü yılın sonundaki başarı oranı %81 olmuştur.

,,,