TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Ocak 2012 – Aralık 2015

Projenin Kapsamı/Hedefleri

Projenin amacı, ekskavatör ile daha geniş tabanlı terasların tesis edilmesi ve bitkilendirilmesi yoluyla Bozdağ yöresinde 75,0 ha alanda erozyonun önlenmesi, şiddetli erozyonun görüldüğü alanlarda ekskavatör ile tesis edilecek terasların bitki büyümesi üzerine etkilerinin belirlenerek sonuçlarının paylaşılması ve yaygınlaştırılmasıdır.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile İzmir ili Ödemiş ilçesi Bozdağ mevkiinde 75 hektar yerine 122 hektar alanda erozyon önleme ve bitkilendirme yapmak üzere toplamda 169,5 km tesis edilmiştir. Dikim ve teras aralıklarına bağlı olarak 2012 yılında sahaya 58.500 Karaçam, 58.500 Toros sediri ve 8.000 adedi ise karışık türlerde geniş yapraklı türlerden olacak şekilde toplamda 125.000 fidan dikilmiştir. Dikilen fidanların 3 yıl boyunca bakım çalışmaları yapılmıştır. Üçüncü yılın sonunda yapılan son başarı oranı tespitine göre sahanın dikim başarısı %90’dır.

Proje sonunda yapılan tespitte dikilen türlerin üçüncü yıl sonundaki terasları örtme oranı türlerin gelişim hızına bağlı olarak karaçamlarda ortalama %57, sedirde ise %27 olmuştur. Sahada teraslama ve fidan dikimleriyle sağlanan bitkilendirme ile birlikte teras aralarında doğal otsu bitkiler de yerleşmiş olması nedeniyle erozyon kontrol altına alınmıştır. Gelecekte fidanlar gelişip kapalılık arttıkça erozyon şiddeti daha da azalacaktır. 2015 yılsonu itibariyle tamamlanan proje sahası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında TURAN DEMİRASLAN Hatıra Ormanı olarak kayıtlara alınmıştır.

,
,,,,,,,