TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Proje Süresi

Ocak 2012 – Aralık 2014

Projenin Kapsamı/Hedefleri

Projenin amacı ülkemizde sadece İzmir-Çeşme bölgesinde bulunan, büyük çoğunun yaşlı olması ve bulunduğu arazilerin yapılaşmaya açılması nedeniyle kentleşme baskısı altında olan, doğal damla sakızının üretildiği sakız ağaçlarının (Pistacia lentiscus var. Chia) genetik çeşitliliğinin güvenli bir alanda koruma altına alınması ve sahip olduğu genetik çeşitliliğin korunması amacıyla farklı alanlardaki sakız ağaçlarından alınan aşı kalemlerinden aşılama çalışmalarıyla üretilecek en az 100 klondan üretilen 1.000 adet fidan ile bir klon parkı tesis edilmesidir.

Projede Gerçekleştirilen Faaliyetler

Çeşme bölgesindeki akıllı sakız diye tabir edilen damla sakızı ağaçlarından alınan aşı kalemleri ile fidanlık ortamında 1.104 adet aşılı sakız ağacı fidanı üretimi yapılmıştır. Üretilen fidanlar her yılı sonunda projede öngörülen klon parkı dikim desenine uygun olarak orman arazisi niteliğindeki klon parkı sahasına dikilmiş böylece 1.104 adet fidan dikilmiştir. Proje süresince boyunca fidanların damla sulama tesisi ile sulamaları ve bakımları yapılmıştır. 2016 yılsonu itibari ile sahada 108’i erkek, 16’sı dişi olmak üzere 124 klondan üretilmiş yaşayan 935 adet fidan bulunmaktadır. Klon Parkı sahası projenin tamamlanmasının ardından 2017 yılında Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü tarafından klon parkı olarak yönetilmektedir.

,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,