Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Çalışmalarımız
Projeler
Eğitim
Savunuculuk
Uluslararası İlişkiler
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
İklim Politikaları
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Türkiye iklim değişikliği etkilerine en hassas bölgelerden birisinde yer almasına ve en fazla etkilenecek ülkelerden biri olmasına rağmen, son dönemde iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını en hızlı arttıran ülkelerden de biri olmuştur. İklim değişikliğine karşı dirençli ve ekonomik olarak güçlü bir ülke olma hayalimizi gerçekleştirmek için sera gazı emisyonlarını hızla azaltacak sanayi, ulaşım ve enerji politikalarının ve uyum politikalarının hayata geçirilmesi gereklidir.

Büyümenin hızı kadar niteliği de önemlidir. Düşük karbonlu sanayi, enerji ve ulaşım politikaları sayesinde daha fazla enerji güvenliği, daha az trafik tıkanıklığı, daha iyi yaşam kalitesi, iklim değişikliğine karşı daha fazla dayanıklılık, daha yüksek sağlık kalitesi ve daha iyi çevre benzeri çok sayıda başka fayda sağlanacak ve bu faydalar yukarıdaki politikaların yürütülmesi için gerekli olan maliyetlerden daha fazla olacaktır.

2012 İklim Ağı’nın kurulmasıyla Türkiye’de iklim politikaları ile ilgili çalışan örgütleri bir araya getirmeye ön ayak olan TEMA Vakfı, iklim değişikliği konusunda yerelden ulusala farklı içerik ve ölçekte faaliyetler yürütmektedir. Vakıf, yerel düzeyde kapasite yaratan İklim ve Sivil Toplum benzeri projeler yürütürken ulusal düzeyde de karar vericilerin iklim dostu politikalar üretmeleri için lobi yapar.

 

İlgili Dokumanlar:

-          İklim Değişikliğinin Yerel Etkileri Raporu

-          WWViews 2015: İklim ve Enerji Bilgi Kitapçığı

-          İklim Değişikliği: Turizme İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: Tarıma İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: Yatırımcılar ve Finans Kurumlarına İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: Şehirlere İlişkin Sonuçlar

-          İklim Değişikliği: İstihdama İlişkin Sonuçlar

-          Bilimsel Verilerle İklim Değişikliğini Anlamak

-          İklim Değişikliği Konusundaki Uluslararası Süreçler ve Türkiye'nin Konumu

-          İklim Değişikliği ve Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık

-          İklim Değişikliği ve Erozyon

-          İklim Değişikliği ve Etkileri

-          İklim Değişikliği ve Ormanlar

-          EkoSiyaset 2015


Son güncelleme: Kasım 2015

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93