TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer santral faciasının 3. yıldönümünde, nükleer enerjinin etkileri şiddetli şekilde devam ediyor. Fukuşima'nın şimdiye kadarki maliyeti 500 milyar dolara yaklaştı*. TEMA Vakfı Türkiye'de benzer kazaların yaşanmaması için nükleer projelerinden vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Nükleer enerji yatırımları yerine önceliğin enerji verimliliği ile temiz ve yenilenebilir enerjiye verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da yaşanan deprem ve buna bağlı tsunaminin sebep olduğu Fukuşima nükleer santral kazasının üzerinden üç yıl geçti. Bu süreçte kilometrelerce alan yüz yıllar boyunca temizlenemeyecek şekilde radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı. Tahliye çalışmaları kapsamında yüz binlerce insan evlerini kaybetti. Denizdeki canlıların yanı sıra deniz ürünleri ile beslenen insanlardaki radyoaktif birikme önemli hastalıklara sebep oldu.

Kazaya sebep olan şirketin, kazanın maliyetini karşılayamaması sonucunda kazadan etkilenen vatandaşlar, vergileri ile yaşadıkları felaketin bedelini bir kez daha ödediler. Kazanın temizleme çalışmalarına halen devlet yardımları ile devam ediliyor.

Dünyada birçok ülke Fukuşima'dan ders alarak nükleer enerjiye olan yatırımlarından vazgeçerken, Türkiye halen atıklar sorunu çözülememiş, kaza riski devam eden tehlikeli ve pahalı nükleer enerjisine yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye'ye yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali ÇED raporunda da atıkların nihai depolaması ve santralin ömrünü doldurması durumunda nasıl söküleceği hakkında detaylı bilgi yer almıyor. Raporda, santralin denizden alacağı ve daha sıcak halde denize vereceği soğutma suyunun, denizdeki canlı yaşamını nasıl etkileyeceği ile ilgili verilere yer verilmiyor. Soğutma suyuna takılan sürüklenen/haşlanan lavra ve diğer canlılar ile ilgili bilimsel bir araştırma yapılmadığı görülüyor. Kaza söz konusu olmadan, gerek atıklar, gerekse ekosisteme verebileceği zararlar sebebiyle büyük tehlikeler içeren nükleer santrallere yatırım yapılarak geleceğimiz tehlikeye atılıyor.

Fukuşima, nükleer santrallerin güvenli olmadığını bir kere daha ispatladı

TEMA Vakfı olarak, yeni Fukuşima felaketlerini yaşamamak için; ne Akkuyu, ne Sinop, ne İğneada, ne de Türkiye'nin herhangi bir köşesinde nükleer santral yapılmaması gerektiğini savunuyoruz. Enerjide bağımsızlık ve kendi kendine yeterliliğe giden yolun önce enerji verimliliği, beraberinde de temiz, yenilenebilir ve yerel enerjiden geçtiğini hatırlatıyoruz.

TEMA Vakfı olarak, nükleerin gerçek yüzünün acı bir kanıtı olan Fukuşima Nükleer Felaketi'nin üçüncü yılında, bu felaketin unutulması mümkün olmayan acıları ile geçmiş ve gelecek tüm kurbanlarını derin bir üzüntüyle anıyoruz. Çernobil'le birlikte çağımızın en büyük felaketleri arasına giren Fukuşima'nın doğada ve insan hayatında yarattığı onarılamaz yaralara bir kez daha dikkat çekiyoruz.

*http://www.globalresearch.ca/fukushima-three-years-on-devastating-environmental-and-health-impacts/5371907

,