TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Konya (Karapınar) - Karaman (Akçaşehir) linyit havzasında kömür madenciliği yapılması ve elde edilen kömürün kullanılacağı bir termik santralin hayata geçirilmesi planlanıyor. TEMA Vakfı, TEMA Karaman Temsilciliği, Karaman Çevre Gönüllüleri (KAÇEG), Karaman’da kömür madenciliği ve olası termik santralin zararlarını kamuoyuna anlatmaya yönelik çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda TEMA Karaman Temsilciliği ve KAÇEG, 25 Aralık Perşembe günü Karaman'da kömür madenciliği ve olası bir termik santralin çevresel etkilerinin değerlendirildiği “Kömür mü, Ömür mü?” Toplantısı düzenledi. İki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, Türkiye’nin enerji görünümü, açık ocak kömür madenciliği, kömürün ve termik santralin yer altı sularına etkilerini aktardı. Toplantının ikinci bölümünde ise Zonguldak ve Elbistan gibi kömür kentlerinden deneyimler paylaşıldı.

“Kömür mü, Ömür mü?” Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı olarak kömürle çalışan termik santrallerin ve yeni kömür yatırımlarının neden olacağı tehditler yüzünden Konya-Karaman bölgesi ile ilgili çalışmalara destek verdiklerini anlattı. Ataç, Konya ve Karaman’ı içine alan bölgede yapılması planlanan kömür madenleri ve termik santrallerle ilgili olarak çalışmaların odağında KAÇEG’in olduğunu, TEMA Vakfı olarak yereldeki hareketi desteklediklerini belirtti.

Toplantıda konuşan TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman ise Türkiye'de 2012'nin ‘Kömür Yılı’ ilan edilip 2023’e kadar mevcut tüm kömür rezervinin elektrik üretimi için değerlendirilmesine karar verildiğini ifade etti. Bu kapsamda yeni linyit rezervlerinin tespit çalışmaları yapılırken kömürlü termik santral projelerinin de hız kazandığına değinen Duman, Karapınar-Akçaşehir bölgesinde de Türkiye’nin en büyük linyit rezervlerinden birinin bulunduğunun ilan edilmesi ile bölgede kömür ocaklarının açılması ile ilgili işlemlere başlandığını belirtti. Buradan elde edilen linyit ile enerji üretecek 5.870 MW’lık bir termik santralin inşa edilmesinin de plan dahilinde bulunduğuna dikkat çeken Duman, TEMA Vakfı'nın 12 bilim insanı ve uzmanın katkısıyla, kömür madenciliği ve termik santral projelerinin, bölgenin kuraklık ve çölleşme hassasiyeti, tarım deseni ve bölgesel su varlığına etkisini değerlendirdiği bir rapor hazırladığını aktardı. Raporda, planlanan kömür madenlerinin ve termik santrallerin insan sağlığı başta olmak üzere toprak ve su varlıklarımız açısından tehditler içerdiğini farklı açılardan değerlendirdiklerini anlattı.

Ardından söz alan TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Tahir Öngür, kömür madenlerinin ve termik santrallerin özellikle yer altı sularına etkilerine değindi. Çölleşme hassasiyeti ve yağış azlığı sebebiyle bölgenin kırılgan ekosistemi göz önüne alındığında, bölgede planlanan kömür madenleri ve termik santrallerin tarım ve ekosistem açısından geri dönüşü olmayan etkileri olacağını anlattı. Ayrıca söz konusu yatırımın ekolojik, sosyal ve ekonomik açılardan sorunlar yaratacağından endişe ettiklerini aktardı.

TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyelerinin sunumlarından sonra Zonguldak ve Kahramaraş’tan gelen TEMA Vakfı gönüllüleri kömür kentlerindeki durumdan ve çalışmalarından örnekler verdiler. Zonguldak TEMA Temsilcisi Berran Aydan ve Elbistan TEMA Gönüllü Sorumlusu Hüseyin Alp Aslan, kentlerindeki termik santrallerin başta insan sağlığı olmak üzere, hayvan ve toprak sağlığına ciddi zararlar verdiğini anlattı. Termik santrallerin bedelini Zonguldak ve Afşin-Elbistan halklarının ödediğini anlatan konuşmacılar, yaşanabilir bir Konya ve Karaman için, sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmek için, yerelde hep birlikte çalışmak gerektiğini anlattılar.

Türkiye Çöl Olmasın!                                                                                    TEMA Vakfı

Ek:

Editöre Notlar

Karapınar-Akçaşehir kömür madeni için ÇED süreci başladı

Karapınar-Akçaşehir civarındaki linyit rezervinde özel sektör, kömür işletmeleri kurma çalışmalarına başladı. Üç işletme ruhsatından oluşan 5.947 hektarlık ilk saha için firmanın hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) Bakanlık tarafından Eylül 2014’te onaylandı. TEMA Vakfı, kararın iptali için dava açtı. Aynı ay içinde 1.990 hektarlık 4. işletme ruhsatını kapsayan saha için aynı firma ÇED sürecine başladı. Karaman Akçaşehir’de ve Konya Samuk Yaylası’nda yapılan halkın katılımı toplantılarında TEMA Vakfı temsilcileri itirazlarını dile getirdi.

Türkiye'de yeni kömürlü termik santraller yapılacak

Bugün ülkemizde 100’e yakın kömürlü termik santral projesi bulunuyor. Bunların büyük kısmı Mersin, Adana, Hatay, Çanakkale, Zonguldak yöresinde yer alıyor. Mersin-Adana-Hatay’da ikisi işletmede kurulu gücü 23,6 GW’ı bulan toplam 23 kömürlü termik santral projesi var. Bu kömürlü termik santrallerin biri işletmede 14’ü 15,3 GW’lık bir kurulu güçle tek başına Adana’da planlanıyor. Çanakkale Biga’da 3’ü işletmede 9 termik santral ile 11 GW’lık bir kurulu güç hedefleniyor. Lapseki, Çan hattında ise 4 GW’lık bir kurulu güç planlanıyor. Çanakkale için 15,3 GW’lık bir kömürlü termik santral kurulu gücü hedefleniyor. Yeni başvurularla sayı her gün artıyor.

,
,
,