TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Önemli Bilgilendirme: Geçmiş döneme ait basın bültenidir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bültenin halen yayında olma nedeni Vakıf çalışmalarına dair arşiv niteliği taşımasıdır. Vakıf'tan bilgi ve onay almadan kullanılmaması rica olunur. (E-posta: iletisim@tema.org.tr, tema@tema.org.tr)

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Manavgat Sorgun Ormanı'nda yaptırılması planlanan golf tesisi, ormanın doğal yapısını bozacaktır. Oysa, yaklaşık 300 hektar büyüklüğündeki Sorgun Ormanı, Manavgat-Side yöresi kıyı şeridinde üzerinde yapılaşma olmayan, bölünmeden korunmuş tek doğal orman alanı ve bitki-yaban hayatı rezervidir. Karbon emisyonunu önlemesi, yetişmiş ağaç topluluklarını barındırması, bölgenin akciğeri olması ve özellikle kumul hareketini önlemesi nedeniyle Sorgun Ormanı, orman ekosistemi bütünlüğü bozulmadan muhafaza edilmelidir.

Sorgun Ormanı'nın tamamı “Side Turizm Alanı” içinde olduğu için idari yetki bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın herhangi bir hükmü yoktur. Aynı bölgede benzer nitelikler taşıyan ormanlık alanlarda çok sayıda turizm tesisinin bulunması, ileriki yıllarda Sorgun Ormanı'nda da bu nitelikte yapılaşma meydana gelme ihtimalini ve dolayısıyla doğal yapının bozulması endişesini yaratmaktadır.

Manavgat Belediyesi'nin bölge halkının da desteğini alarak yıllardır yasal platformda sürdürdüğü mücadele Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca dikkate alınmalıdır. Bakanlıkça Sorgun Ormanı'nda golf sahası yapımı için verilen ön izin aşamasındaki tahsis iptal edilmeli, bölge turizm alanı statüsünden çıkarılarak orman rejimi kabul edilmeli ve tekrar Çevre ve Orman Bakanlığı'nın idari yetkisine verilmelidir. Sorgun Ormanı, Manavgat Belediyesi'nin talebi dikkate alınarak doğal yapının korunması ve sınırlarının genişletilmesi kaydıyla yeni bir plan değişikliği ile tekrar “Mesire Alanı” olarak kullanılmaya devam edilmelidir.

TEMA Vakfı olarak orman alanlarının başka amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edilmesinde üstün kamu yararının dikkate alınmasının doğru olacağını değerlendiriyoruz. Bu nedenle, saha konusunda yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı bu yanlış yaklaşımını terk etmeye, başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere çevreye duyarlı kişi, kurum ve kuruluşları bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz

,