TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Artvin Cerattepe'de halk, sivil toplum örgütleriyle birlikte toprak, hava ve suyun korunması için mücadele ediyor. Ilıman kuşak ormanları ile Dünya üzerinde korumada öncelikli 200 Ekolojik Bölgeden birini ortadan kaldıracak madencilik faaliyetinin iptal edilmesine yönelik bu mücadele 20 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Cerattepeliler, 7 Temmuz saat 12.30’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önü Dikmen Kapısı’nda buluşarak bir basın açıklaması yaptılar.

En büyük doğal yaşlı orman sistemi tehdit altında

Doğa uzmanları Cerattepe’nin, "korunması gerekli ekosistem değerleri"ne sahip olduğunu belirtiyorlar. Kafkasör Hatila Vadisi ve Çoruh Vadisi, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 34 Karasal Ekolojik Bölgesi’nden biri olan Kafkasya Sıcak Noktası içerisinde yer alıyor. Avrupa ve Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük doğal yaşlı orman ekosistemine de yine burada rastlanıyor. Madencilik faaliyetleri başladığı takdirde bölge ne yazık ki bu özelliklerini kısa sürede kaybedecek.

20 yıldır süren mücadele

20 yıldan fazladır Cerattepe halkı madencilik faaliyetlerine karşı doğayı savunuyor. İlk kez 1992’de Kanadalı bir şirkete maden çıkarma ruhsatı verildi. Halkın itirazı üzerine maden arama izni kaldırıldı. 2002’de şirket işletemediği gerekçesiyle madeni başka bir Kanadalı şirkete devretti. 2005’te bu ruhsatın iptali için de dava açıldı, ruhsat iptal edildi. Bu iptal Danıştay tarafından da onaylandı. 2011’de ihale aracılığıyla ruhsatlandırılacağı duyurulan 1343 adet alan içine Cerattepe’yle birlikte Genya da alındı. Böylece Artvin doğası üzerindeki tehdit de iki kat artmış oldu. 2012’de bu iki alanın ihalesi alındı. Bir yıl sonra devredildi. ÇED Raporu olmadan çalışmalara başlandı. Bunun üzerine dava açıldı ve çalışmalar durduruldu. Bunlar sürerken firmanın ÇED raporunu Bakanlık kabul etti. Mahkeme ise bu proje hayata geçtiği takdirde Artvin’in yaşam alanı olmaktan çıkacağını gerekçe göstererek ÇED olumlu kararını iptal etti. Şirket 2009/7 sayılı genelgeyle bir iki yüzeysel değişiklik yaparak ÇED sürecini işletmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeniden onay aldı.

Artvin Cerattepe halkı ve doğa savunucuları tüm kamuoyunu toprak, hava ve suyu koruma mücadelesine destek vermeye davet ediyor.

,
,