Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Anasayfa Duyurular
Basın Açıklamaları
Bizden Haberler
İşbirliklerimiz
Takvim
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Sorgun Ormanı'nın Tahrip Edilerek Golf Sahası Yapılması, Ekolojik, Sosyal, Kültürel, Tarihsel, Bilimsel ve Hukuki Açılarından Yanlıştır | Arşiv
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Önemli Bilgilendirme: Geçmiş döneme ait basın bültenidir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bültenin halen yayında olma nedeni Vakıf çalışmalarına dair arşiv niteliği taşımasıdır. Vakıf'tan bilgi ve onay almadan kullanılmaması rica olunur. (E-posta: KurumsalIletisim@tema.org.tr; tema@tema.org.tr) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda yanlışından dönmeli, Çevre ve Orman Bakanlığı yaptığı tahsisi iptal ederek Sorgun Ormanı'nı yeniden devralmalıdır.

Antalya İli Manavgat İlçesi sınırlarında bulunan “Side Sorgun Kumul Ormanı, komşusu Side-Antik Kenti gibi yüz binlerce yılın özgün değeridir. Nasıl ki Side vazgeçilmesi mümkün olmayan mutlaka korunması gereken kültürel değer ise, benzer özgünlüğe sahip bir doğal değer olan Side – Sorgun Kumul Ormanı da ayni anlayışla mutlaka korunmalıdır. Aksi uygulamalar, üstün kamu yararına aykırıdır.

Sorgun Ormanı, Manavgat - Side yöresi kıyı şeridinde; üzerinde yapılaşma olmayan, bölünmeden korunmuş, kendine özgün bir ekosistem ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip tek doğal yaşlı ormandır. Kumul önleme maksatlı ağaçlandırma sahalarına sahip olan Sorgun Ormanı, bitişiğindeki Titreyen göl ile önemli bir sulak alan ekosistemi oluşturmaktadır. Bu alan ülkemizin 4 önemli kuş halkalama merkezinden birisidir. Kızılçam, fıstıkçamı asli orman ağacı türleriyle birlikte ağaççık ve çalı formundaki türler, otsu bitkiler, sulak alan kuşları ve diğer hayvan türleri ile çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Kumul toprak yapısı ve özel iklim koşullarıyla insan eliyle yetiştirilmesi mümkün olamayacak olağanüstü estetik özelliklere sahip çam ağaçlarıyla üstün bir peyzaj yapısına sahip olan Sorgun Ormanı içerisinde yüzlerce anıt ağaç mevcuttur. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Turizm alanı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Sorgun Ormanı'nın tahsisi iptal edilerek halen kullanıldığı gibi ev sahibi kültürle konuk kültürlerin buluştuğu yeri olarak değerlendirilmelidir.

TEMA Vakfı, Sorgun Ormanı'nın korunması için, bölgede faaliyet gösteren Manavgat Sivil Toplum Platformu'nda yer almanın yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak kültür ve Turizm Bakanlığı'nı bilgilendirerek de konunun çözümü için gayret sarf etmiştir. Konunun detaylı bir şekilde anlatılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu'dan randevu alınmış ancak Bakan değişikliği nedeniyle talep yenilenerek 11 Mart 2005 tarihinde Bakanlık en üst düzey yetkililerine ayrıntılı bilgilendirme ve sunum yapılmıştır. Toplantı sonunda, konunun Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a aktarılacağı ve kendisinin görüşlerinin Vakfımıza iletileceği belirtilmiştir. Ancak, yaklaşık 2,5 ay süre geçmesine rağmen TEMA Vakfı'na Sayın Bakanı'nın bu husustaki görüşleri iletilmeyince, durumun vehameti ve aciliyeti göz önünde bulundurularak 17 Mayıs 2005 tarihinde Bakanlığa yazı gönderilmiş, ancak 05 Temmuz 2005 tarihinde TEMA Vakfı'na ulaşan cevapta “....sözkonusu arazinin tahsisinde yasal dayanak turizm mevzuatıdır ve tüm işlemler turizm mevzuatına uygun şekilde kamu yararı amacı ile gerçekleştirilmiştir.” İfadesi kullanılmıştır. Yani, Sorgun Ormanı'nın tahribine yönelik bu ciddi uygulamanın yasal olduğu ifade edilerek adeta konuya duyarlı tüm kesimlerle alay edilmiştir.

Sorgun Ormanı'nda yapılmak istenen golf sahaları konunun uzmanlarına her yönüyle etraflıca incelettirilmiştir. Uzmanların hazırladıkları raporlardan; golf sahaları tesisi için Sorgun Ormanı'nın hemen, hemen tamamının kesilerek, bünyesinde bulunan birçok bitki ve hayvan türleri ile birlikte yok edilmesinin Anayasamızın ormanların daraltılamayacağını öngören 169'ncu maddesine aykırı olduğu, bir kısmının halk tarafından gezi yeri olarak kullanılan bu sahanın halka kapatılarak, sadece yüksek bir bedel ödeyenlerin faydalanabileceği tesislere dönüşmesinin ise sosyal yönden de doğru olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca bölgede golf sahalarına ihtiyaç duyuluyorsa, böylesine çok yönlü kendine özgün niteliklere sahip doğal değeri yok etmek yerine, gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi bozulmuş, tahrip edilmiş veya açık alanların peyzaj değerini yükseltmek amacıyla Manavgat Çayı'nın doğusunda Sorgun Ormanı'nın bitişiğindeki Hazineye ait boş alanların golf sahası olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza yaptığımız sunumda bu önerimize de yer verilmiştir.

TEMA Vakfı olarak; Side-Sorgun Devlet ormanını, golf sahaları yapımı için tahsis edilmesinin bilimsel, ekolojik, kültürel, sosyal ve tarihi bir hata, üstün kamu yararına aykırı bir davranış olduğunu, bölgede golf sahası için peyzaj değeri daha düşük uygun alanların bulunduğunu ifade ediyor, Bu nedenlerle, Sorgun Ormanı'nda golf sahası tesisi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızı bu yanlış yaklaşımını terk edip, Sorgun Ormanı'nı Çevre ve Orman Bakanlığı'na devredilmesini, Sn. Başbakanımız ile Sn. Kültür ve Turizm Bakanı'ndan acilen talep ediyoruz.

Konuya duyarlı kişi, kurum ve kuruluşları da bu talebimizi desteklemek üzere Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Bu yanlıştan dönülmediği takdirde, Sorgun Ormanı mücadelemizi sürdüreceğimizi kamu oyunun bilgisine sunuyoruz.


Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93